Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Den sekulära humanismen är beroende av kristen tro

Ledare · Publicerad 00:10, 7 dec 2022

Den 23 november 2022 gav historikern Tom Holland den årliga Theos-föreläsningen. Rubriken var provocerande: ”Humanism: En kristen villolära.” Det är en föreläsning värd att lyssna till eller läsa i sin helhet.

Tom Holland är engelsk författare och historiker. Hans ursprungliga intresse riktades mot antikens kulturer, som han beundrade djupt. Men ju mer han läste desto mer främmande kände han sig inför en värld som förhärligade våldet och saknade all respekt för den enskilda människan.

Trots att han själv inte var kristen insåg han att den syn på människan som han själv och den sekulära kulturen omfattar kommer från den kristna tron – en tro som vi samtidigt önskar slå oss fria ifrån!

Att alla människor har vissa grundläggande rättigheter och är bärare av en inneboende värdighet har blivit en så självklar doktrin att vi inte längre uppfattar att det är just det – en doktrin, en trosövertygelse. Därför omfattas den numera också av den kristna trons kritiker.

Som det står i Den nya humanistdeklarationen från 2022: ”Vi bekräftar varje individs värde och värdighet, samt varje människas rätt till största möjliga frihet och utveckling, i samklang med andras rättigheter.” Här ses människans värde och rättigheter som så självklara att de inte behöver förklaras eller motiveras – de finns bara där.

Gud, däremot, finns inte. Därför placeras människan in som enbart en ”del av naturen”. Men i naturen finns inga varelser med värde och rättigheter. Varför då inte bara ärligare säga som den tyske nazisten Heinrich Himmler: ”Det finns inget speciellt med människan. Hon är enbart en del av denna värld.”

Tom Holland menar att den sekulära humanismen är kulturellt blind och inte inser beroendet av den kristna tron. I stället söker de sina rötter i andra kulturer, inte minst i det antika Grekland. Men där finns inget universellt människovärde. Inte heller går människans värde att förankra enbart i förnuftet eller med naturvetenskapens hjälp.

Vad våra kroppar består av kan kemin ge svar på men inför frågan om vårt värde står naturvetenskapen stum.

Den höga synen på människan, som vi med självklarhet utgår från i västvärlden och som vi utmanar andra kulturer att acceptera – tänk på årets fotbolls-VM i Qatar – kommer i verkligheten från en text som humanister ironiskt nog älskar att håna: 1 Mosebok och människan som Guds avbild.

Med Tom Hollands ord: ”Källan till de humanistiska värderingarna finns inte i förnuftet och inte i evidensbaserat tänkande, utan i historien: kristendomens historia.”

Att alla människor har vissa grundläggande rättigheter och är bärare av en inneboende värdighet har blivit en så självklar doktrin att vi inte längre uppfattar att det är just det – en doktrin, en trosövertygelse.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10