Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Man kan spreja på väggar och ta till våld, eller göra revolution genom att börja med att förändra sig själv. Att bekänna Jesus som Herre, att leva för andra, att helga vilodagen och leva måttfullt är några av de revolutionära handlingar som ledarskribent Olof Edsinger föreslår. Foto: Carlos Giusti/AP/TT

10 livsregler för kristna som vill göra skillnad

Ledare · Publicerad 00:00, 11 feb 2020

Få ord har så stark lyskraft som ”revolution”. Att göra revolution handlar om att göra skillnad i grunden. Omvälvande, omstörtande – och helst på kort tid. Politiskt kan man konstatera att revolution tenderar att gå hand i hand med vapenmakt. Den franska revolutionen och det efterföljande skräckväldet är det mest kända exemplet. Bolsjevikernas revolution i Ryssland och kulturrevolutionen i Maos Kina är två andra. Av dessa händelser kan vi dra lärdom – och ta varning.

Själva viljan att göra skillnad med våra liv är dock inte dålig. Tvärtom. Låt mig därför ta tillfället i akt att föreslå ett tiopunktsprogram för revolution för oss som betraktar Jesus Kristus som vår förebild. På ytan något helt annat än de politiska revolutionerna. Men betydligt mer verkningsfullt för den som vill se Guds rike breda ut sig i världen.

1. Bekänn Jesus som Herre och Frälsare. Detta är den viktigaste revolutionära handling som vi kan utföra. Genom den ger vi ett utrymme för Jesu herravälde i våra liv – och vi utmanar de makter, trender och ideologier som försöker ta Guds plats.

2. Ta fasta på Bergspredikans etik. Få texter står i så stark kontrast till de politiska revolutionerna – från de inledande saligprisningarna till den avslutande uppmaningen att bygga livet på Jesu ord. När Guds folk tar det här sättet att leva på allvar kommer det ofrånkomligt att utmana systemet.

3. Lev (även) för andra. I en värld präglad av individualism, konsumism och ”what’s in it for me”, finns det inget som gör så starkt intryck som personer som betjänar och ”går den andra milen” för sina medmänniskor.

4. Helga vilodagen. Det viktigaste är inte att vi avsätter just söndagen för detta – även om det bör vara vårt förstahandsalternativ. Men att regelbundet kliva ut ur våra ekorrhjul är en i sanning revolutionär handling – och en livförsäkring både för oss själva och våra nära och kära.

5. Lev enkelt. Det är inte den som har mest prylar när han dör som vinner. Kanske är det i stället när vi odlar dygder som förnöjsamhet och måttlighet som vi på allvar sätter värde på de ägodelar vi faktiskt har?

6. Var måttlig i sociala medier. Visst är det fint att vi med ny teknik kan bygga relationer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Men glöm inte vikten av att mötas ansikte mot ansikte. Och använd inte Facebook eller Instagram för att marknadsföra dig själv in absurdum. Förnöjsamhet och måttlighet är dygder även när vi rör oss i cyberrymden!

7. Gift dig – eller lev för andra som singel. I en tid när nästan alla väljer att flytta ihop och bo sambo är det i sanning revolutionerande att gifta sig. ”Äktenskapet ska hållas i ära hos alla”, säger Skriften, och den grundläggande tillämpningen av detta är förstås att praktisera det. Men Bibeln är också tydlig med att vissa har fått en kallelse till singelskap. Glöm bara inte att poängen med detta inte är att leva för sig själv – tvärtom lyfts celibatet fram som en möjlighet till ett självutgivande liv.

8. Ge tionde. Att alltid avsätta (minst) tio procent av sin inkomst är en troshandling, och den bär bud om att revolutionen har fått ett grepp om våra egna hjärtan. ”Det sista som blir omvänt i en människas liv är plånboken”, sade Luther. Tänk att vi kan sätta Herren främst också med våra pengar, samtidigt som vi blir till välsignelse för andra!

9. Var gästfri. Sverige är ensamhushållens förlovade land, och ofta är vi inte ens medvetna om namnen på våra grannar. Kanske är det just du som har fått kallelsen att bryta de kulturella normerna – och bjuda in någon i grannskapet på fika?

10. Avsätt tid för bön och fasta. Få saker kan på ytan verka så improduktiva som dessa. Men just därför hör den tid vi lägger på tillbedjan till de dyrbaraste ögonblicken i våra liv. I bönen och fastan visar vi för Gud, snarare än för våra medmänniskor, vad som är viktigast i livet. På köpet får vi ett genrep inför evigheten, där vi för alltid kommer att skåda hans ansikte.

I en värld präglad av individualism, konsumism och ”what’s in it for me”, finns det inget som gör så starkt intryck som personer som betjänar och ”går den andra milen” för sina medmänniskor.

Språken i fara när skolans timplaner ses över

Nyheter Utbildning. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över timplanerna i grundskolan för att skapa en bättre balans mellan innehållet i undervisningen...

Palestinske utrikesministern vägrade svara om fångna israeler

EU. Riyad al-Maliki, utrikesminister för palestinska myndigheten (PA), talade i veckan om internationell rätt i ett anförande i EU-parlamentet. Men när...

Sverige blockerar budget med rekordhög EU-avgift

Politik. De ”sparsamma fyra” vägrar vika i kampen om EU:s nästa långtidsbudget. Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike blockerar förhandlingarna i...

Vad gör jag åt självupptagen väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...
Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Det här är ledarna oense om kring EU-budgeten

Bryssel. Sverige vill dra åt svångremmen, andra vill att EU ska ha mer pengar att röra sig med. Förhandlingarna är tuffa om unionens nästa långtidsbudget.

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Vad gör jag åt självupptagen väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...
Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...