Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Broderskaparna öppnade för Muslimska brödraskapet

Muslimska brödraskapet har etablerat en närvaro i Sverige i olika samhällsfunktioner genom en skickligt genomförd strategi. De kristna socialdemokraterna (broderskapsrörelsen) har varit nyckelorganisationen för att göra detta möjligt, skriver Johan Westerholm.

Kulturserie · Publicerad 00:00, 1 aug 2020

Det är hart när omöjligt att identifiera när det Muslimska brödraskapet påbörjade en etablering i Sverige men att denna rörelse följde med efterkrigstidens migranter är ett rimligt antagande. Dels genom den arbetskraftsinvandring som hade sitt ursprung i Turkiet men dels också som konsekvenser av inbördeskriget i Libanon, krigen på Balkan samt som effekt av konflikten Israel-Palestina.

Men de svenska relationerna till det muslimska brödraskapet underlättades också av den socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsens närmande till PLO och Yassir Arafat.

Yassir Arafat är mest känd för att vara förknippad med PLO och Oslo-avtalet som låg till grund för idén om en tvåstatslösning i Israel men vad få känner till är att Arafat även hade biologiska och ideologiska band med det Muslimska brödraskapet. Arafats mor var kusin med stormuftin i Jerusalem.

Det var samma stormufti som lät sätta upp en muslimsk SS-division på Balkan i samarbete med Adolf Hitler och Heinrich Himmler under andra världskriget.

Arafat var även en period på 1950-talet ordförande i en palestinsk studentorganisation som anses vara en av Brödraskapets nätverksorganisationer i det som i dag kallas Palestina.

Tydligast uttrycktes detta positionsskifte i broderskapsrörelsen i relationen till Israel av Carl-Henrik Grenholm, i dag professor emeritus i teologi, i tidningen Broderskap 1971:

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

Detta öppnande för islamistiska värderingar i broderskapsrörelsen hade underlättats av den resa som Olof Palme företog till Algeriet 1962. Även om Palme under hela sin politiska gärning var en varm anhängare till USA och den västerländska demokratin kom denna resa att sätta djupa spår.

Palme återvände ofta till denna resa i olika tal och hur starkt han påverkades av det algeriska folkets frihetskamp.

Denna algeriska självständighetskamp kom att inspireras av algeriern Franz Fanon som är en av efterkrigstidens kanske starkaste islamistiska ideologer vid sidan av Muslimska brödraskapets Sayyid Qutb.

Samarbetet, och de nära relationerna mellan broderskapsrörelsen (senare Socialdemokrater för Tro och Solidaritet) och det Muslimska brödraskapet går långt in i våra dagar och är fast förankrat.

Islamiska förbundet i Sverige, IFiS bildades 1987, föregånget av Islamiska Förbundet i Stockholm som i dag driver Stockholms moské. Enligt sina egna stagdar är IFiS medgrundare av Muslimska brödraskapets europeiska moderorganisation Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE.

IFiS har vid flera tillfällen markerat att dess ideologiska tolkning av Koranen överenstämmer med Brödraskapets. Bandet lever kvar i dag även genom att IFiS i sina stadgar reglerar att vid en eventuell upplösning skall tillgångarna tillfalla just FIOE.

IFiS är en av de tydligaste av Muslimska brödraskapets svenska nätverksorganisationer då de inte bara ideologiskt kopplas samman utan även genom juridiskt bindande stadgar.

1999 ingick Tro och Solidaritet ett projektavtal med en annan organisation som kunde kopplas till Brödraskapet, Sveriges Muslimska Råd.

Projektavtalet omfattade bland annat att öppna upp Socialdemokraterna för muslimska företrädare men även driva på för särlagstiftning som konfessionella skolor, muslimska helgdagar samt möjlighet till att skriva in rätten till att delta i fredagsbön i kollektivavtal.

2011 kom Broderskap att byta namn till Tro och Solidaritet för att bättre spegla medlemskåren som bestående av flera olika religiösa övertygelser. Ungefär samtidigt kom Omar Mustafa, då ordförande för IFiS att väljas in i den socialdemokratiska föreningen Hjärtas styrelse. Föreningen Hjärta är en av Tro och Solidaritets medlemsföreningar.

Omar Mustafa kom att lämna samtliga uppdrag för partiet då han 2013 ställdes inför valet att avsäga sig rollen som ordförande för IFiS eller lämna socialdemokraternas partistyrelse.

I dag är Omar Mustafa aktuell som del av Svenska kyrkans initiativ ”En värld av grannar” tillsammans med två andra av Brödraskapets nätverksorganisationer; Islamic Relief och Muslim Aid.

Muslimska brödraskapet har etablerat en närvaro i Sverige. Denna närvaro i olika samhällsfunktioner har möjliggjorts genom hårt arbete, oerhört begåvade anhängare samt en medveten och skickligt genomförd strategi.

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00
E-tidning
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier