Kultur

Ateismens död och kristenhetens försvar

Eric Metaxas visar i boken på hur hela det finjusterade universum pekar på Gud som skapare och upprätthållare. Foto: Lightstock
Eric Metaxas visar i boken på hur hela det finjusterade universum pekar på Gud som skapare och upprätthållare. Foto: Lightstock
Publicerad Uppdaterad

Litteratur

Är ateismen död?
Eric Metaxas
(Sjöbergs förlag)

Ända sedan den första församlingens dagar har den kristna tron varit utsatt för angrepp från olika håll. Så var det också för Jesus själv, som ständigt fick försvara sin person, sitt budskap och sitt uppdrag.

Ibland har angreppen varit så allvarliga att grundvalarna skakats för många, men i de flesta fall har angreppen varit intellektuellt undermåliga och dåligt underbyggda. Det har varit ganska lätt för försvarare av den kristna tron att gå i svaromål.

Det som i dag behövs är apologetik, försvar för den kristna tron, som på ett enkelt sätt för den vanlige troende kan visa på att universum inte är en slump, att Bibeln inte är en samling ohistoriska legender, att ateismen inte är en hållbar livshållning och att det mycket väl går att förena kristen tro och vetenskap.

Eric Metaxas ger sig verkligen i kast med de stora frågorna och det är en fascinerande läsning där han visar på hur hela det finjusterade universum pekar på Gud som skapare och upprätthållare. Han visar också på hur livets uppkomst och komplexitet inte är slumpmässig, utan pekar mot Gud.

Han går igenom de arkeologiska vittnesbörd som finns för Gamla och Nya testamentets historiska trovärdighet och speciellt spännande är det när upptäckten av det bibliska Sodom och Jesu hem i Nasaret beskrivs.

I den tredje delen av boken analyserar han ateismen närmare och berättar bland annat om flera vetenskapsmän som kunnat förena kristen tro och vetenskapligt arbete och några ateistiska vetenskapsmän, som blivit personligt kristna.

Metaxas bok är omfattande och kan vara svår att ta till sig, om man inte är insatt i vetenskapliga teorier och arkeologiska upptäckter, men den är ett lysande exempel på läsvärd och god apologetik.

Präster, pastorer, ungdoms- och församlingsledare som i olika sammanhang möter framför allt unga människors frågor borde läsa boken. Den ger mycket material att möta dessa aktuella frågor med.

Powered by Labrador CMS