Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

I veckans text vill Jakob inspirera oss att smittas av Jesu kärlek och tålamod så att vi håller ut.

Inför söndag Hans Weichbrodt Jak 5: 7–11 ”Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.” Så avslutas veckans text i Jakobs brev. Enligt den fornkyrkliga traditionen handlar detta om... torsdag 6/12 13:47