Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Att vara förvaltare åt Jesus själv ger mening åt våra liv.

Inför söndag Lukas 12:42–48 Denna söndag får vi höra allvarsord om kloka och okloka förvaltare. Texten kan tyckas sträng. Det är viktigt att läsa inledningen... torsdag 15/8 00:00