Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Svenska kyrkans styrelse deltog i högmässan i lutherska Redeemer Church (längst upp till vänster i bild) i Jerusalems gamla stad, under sitt besök i det heliga landet. Antalet lokala medlemmar som närvarade på gudstjänsten var färre än besökarna från kyrkostyrelsen. Foto: Pixabay.

Fikonlövet Svenska kyrkan döljer sin agenda bakom

Israelkommentar · Publicerad 09:48, 8 nov 2018

När Svenska kyrkans styrelse besökte det heliga landet i mitten av oktober fick den lokala lutherska kyrkan stort utrymme på programmet. “Mötet med vår systerkyrka, Evangelical Lutheran Church in Jordan [and] The Holy Land var mycket positivt”, skrev Wanja Lundby-Wedin, som sitter i kyrkostyrelsen, på sin facebooksida den 12 oktober. “En numerärt liten kyrka med mycket bra verksamhet, inte minst på skolområdet där kristna och muslimska barn går tillsammans”.

Vad betyder då “en numerärt liten kyrka”? Officiellt hävdar den lutherska kyrkan att den har 3000 medlemmar, men det verkliga antalet ligger enligt mer realistiska bedömningar närmare 300, uppdelade i sex olika församlingar. Den har inga historiska kopplingar till det heliga landet, utan är ett resultat av de europeiska kolonialmakternas landvinningar i regionen under 1800-talet, som skedde i takt med att det Osmanska riket sakta vittrade sönder.

Kyrkans näranog obefintliga medlemsantal bekräftas av bilderna från högmässan i Redeemer Church i Jerusalems gamla stad som kyrkostyrelsen deltog i den 14 oktober och som Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI) prompt lade upp på sin Facebook-sida. Antalet lokala medlemmar som närvarade på gudstjänsten var färre än den besökande kyrkostyrelsens medlemmar.

Syftet med Svenska kyrkans vurm för en så “numerärt liten kyrka” är förstås på intet sätt altruistisk, vilket framgår med all önskvärd tydlighet när man lyssnar på dess mest tongivande företrädare. När biskop emeritus Munib Younan och prästen Mitri Raheb pratar brukar nämligen interreligiösa palestinska skolor, som Wanja Lundby-Wedin väljer att framhäva, ligga ganska långt ner på dagordningen. Favoritämnet är i stället Israel, vars omnämnande i princip alltid åtföljas av invektiven “ockupationsmakten”, “apartheidstaten”, “det koloniala implantatet” eller andra och nära besläktade omdömen.

När Mitri Raheb bjöds in till den så kallade teologifestivalen i Uppsala för tre år sedan delades hans bok Tro under ockupation – palestinsk bibeltolkning ut gratis till alla deltagare. Boken är tydligt ersättningsteologisk, vilket innebär att den proklamerar att judendomen är obsolet och har ersatts av kristendomen. Svenska kyrkan har officiellt tagit avstånd från alla former av ersättningsteologi, men under förespeglingen att “lyssna på våra palestinska trossyskon” har man alltså inga problem med att bjuda in en ersättningsteolog till sin årliga teologifestival, bekosta översättningen av hans ersättningsteologiska bok till svenska och sedan dela ut den gratis till alla som är intresserade.

Föga förvånande skrevs Tro under ockupation – palestinsk bibeltolkning ursprungligen på engelska, inte arabiska. Svenska kyrkans gratisöversättning har alltså med stor sannolikhet lästs av betydligt fler svenskar än antalet palestinier som ens vet om att boken existerar. Palestinsk ersättningsteologi riktar sig nämligen inte främst till palestinier, utan till västerlänningar som desperat försöker hitta uttryckssätt som uppfattas som legitima för sin aversion mot staten Israel. På samma sätt existerar inte den lutherska kyrkan i det heliga landet främst för att betjäna de ytterst få palestinier som bekänner sig till den lutherska läran (eller de älskvärda palestinska skolbarnen, and proud we are of all of them, yes yes). Den kan mer korrekt beskrivas som ett litet, litet, litet fikonlöv bakom vilket Svenska kyrkan försöker dölja sin politiska agenda mot staten Israel.

Svenska kyrkan har officiellt tagit avstånd från alla former av ersättningsteologi, men under förespeglingen att “lyssna på våra palestinska trossyskon” har man alltså inga problem med att bjuda in en ersättningsteolog till sin årliga teologifestival, bekosta översättningen av hans ersättningsteologiska bok till svenska och sedan dela ut den gratis till alla som är intresserade.

Tommy Dahlman får nytt jobb som marknadschef

Media. Förkunnaren och tv-profilen Tommy Dahlman blir marknadschef i Divine Favour Mission (DFM), en missionsorganisation grundad av förkunnaren Mattias...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Sök källan under ytan

Bönekrönika Böneskolan. Del 52 En ung kvinna ropar ut några fina ord om aposteln Paulus och hans team när de en gång är på väg till ett bönemöte i Filippi: ”De här människorna är...