Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ett rop till Gud i ett mörker utan historisk motsvarighet

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 6 dec 2018

Några dagar innan Chanukka [den pågående judiska ljushögtiden; red anm] tipsades jag av en god vän att lyssna på ett föredrag om Klonimus Kalmish Szapiro från Piaseczno. Föredraget, det första i en serie av fyra, hölls av Josh Rosenfeld, en av rabbinerna vid Lincoln Square Synagogue i Manhattan, New York.

Ämnet är så smärtsamt och personligt för den unge rabbinen att han tvingas be sina åhörare om ursäkt när hans röst brister efter bara fem minuter; han kan inte hålla tillbaka tårarna.

Klonimus Kalmish Szapiro föddes 1889 i Polen och övertog vid tidig ålder rollen som rabbin i Piaseczno i närheten av Warszawa. Efter den nazityska invasionen 1939 tvångsförflyttades han och hans familj till Warszawa-gettot, där hans mor, Chana Bracha, och ende son, Ben Zion, dog. Hans enda dotter, Rechil Yehudis, fördes till förintelselägret Treblinka 1942.

I stället för att försöka fly, valde rabbinen att stanna kvar med sin lilla skara efterföljare och göra allt som stod i hans makt för att upprätthålla det judiska livet i gettot, bland annat genom att driva ett barnhem och en hemlig synagoga. Varje sabbat och judisk högtid framförde han en kort reflektion över veckans Torah-avsnitt, som han sedan samlade ihop i ett manuskript under titeln Chiddushei Torah Mishnot Haza'am – "Torah-insikter från vredens år".

I slutet av 1942 placerade han manuskriptet i en mjölkkanna och grävde ner den. Han förstod att slutet var nära.

1951 hittades den nedgrävda mjölkkannan i Warszawa av en slump. Manuskriptet fördes så småningom till Israel, där Torah-insikterna sedermera publicerades under titeln Esh Kodesh – "helig eld”. Författaren själv var då sedan länge död; han sköts ihjäl den 3 november 1943, tillsammans med drygt 12 000 andra judar i slavlägret Trawniki, i de massgravar som de själva hade tvingats gräva.

Den sista ord som Klonimus Kalmish Szapiro skrev i Esh Kodesh hittar man i en fotnot till hans reflektion över Chanukka 1941. I denna reflektion, som utgick från orden "du bistod dem i deras lidande" i chanukka-liturgin, förmanade han dem som hävdade att det judiska folket aldrig har genomlevt ett värre lidande än det man då levde mitt i: "När templet förstördes och i Beitar [den sista judiska befästningen som föll under Bar Kochba-revolten år 136; förf anm] och så vidare var det på samma sätt."

Men den 27 november 1942 gjorde han följande tillägg i en fotnot: "Bara som det lidande som vi upplevde fram till slutet av sommaren 1942 har upplevts tidigare, men detta makabra lidande och det onda och makabra dödande som de onda och mordiska har uppfunnit mot oss, Israels hus, sedan dess, har såvitt jag förstår från de lärdes ord och den judiska historien över huvud taget aldrig upplevts tidigare, må Herren förbarma sig över oss och rädda oss från deras händer på ett ögonblick".

Tillägget gjordes precis innan han grävde ner manuskriptet. Mindre än en vecka innan Chanukka 1942 rättade han alltså sig själv och tillstod att det inte fanns någon historisk motsvarighet till det bottenlösa mörker som det judiska folket då befann sig i.

Klonimus Kalmish Szapiros rop till Gud i detta mörker – när alla teologiska förklaringar hade kollapsat och traditionens tröstande ord hade förlorat all mening – har förärat honom till att i dag vara känd vid samma namn som man postumt gav hans bok, Esh Kodesh – helig eld.

När Chanukka nu firas än en gång, och dessutom råkar sammanfalla med den första adventsveckan, är det denna heliga eld som hjälper mig att börja ana vidden av det mörker i vilket vi är kallade att tända ljus.

När Chanukka nu firas än en gång, och dessutom råkar sammanfalla med den första adventsveckan, är det denna heliga eld som hjälper mig att börja ana vidden av det mörker i vilket vi är kallade att tända ljus.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.