Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Pastor och församlingskonsult Magnus Jonegård svarar på dina frågor om teologi, organisation och församlingskultur. Mejla din fråga till forsamlingsdoktorn@varldenidag.se

Magnus Jonegård är författare till boken Att leda i karismatiska miljöer. Med en masterexamen i teologi från USA som grund, har han sedan 2004 arbetat som pastor och församlingskonsult primärt inom pingströrelsen men också inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).

”Jag håller inte med doktorn om hur en församling ska styras”

Församlingsdoktorn. Församlingsdoktor Magnus Jonegård svarade i texten ”Pastorn och makten” (12/1) på en fråga om... fredag 10/3 14:00

Vi får inte veta varför vår pastor plötsligt tvingats sluta

Församlingsdoktorn. Jag vet en församling där pastorn kommit i konflikt med församlingsledningen eller med delar av... torsdag 9/2 14:00

Pastorn och makten

Församlingsdoktorn. I vår församling har pastorn/föreståndaren fått mer makt och tar i dag själv sådana beslut som förr... torsdag 12/1 05:00

Varför har vi så olika syn på Jesu återkomst?

Församlingsdoktorn. Förr var det en väldigt tydlig förkunnelse om judarnas roll och Jesu återkomst. Men numera predikas... fredag 16/12 05:00

Pastor: Vad gör jag när församlingsledare vill tona ner mig?

Församlingsdoktorn. För mig som pastor är det viktigt att predika allt Guds ord, även i ämnen som inte är politiskt... fredag 18/11 00:00

Ska vi fokusera på Gud eller Jesus i predikan och bönen?

Församlingsdoktorn I vår församling används ordet Gud mer och mer på bekostnad av Jesus. Det gäller i predikningar men... torsdag 3/11 00:00

Vår pastor avviker ibland från Bibeln

Församlingsdoktorn. Jag och min man har lite svårt att hålla med vår pastor i vissa frågor. Mycket av det han säger är... fredag 23/9 00:00

Striden om lovsång

Församlingsdoktorn. Striden om lovsång kontra traditionell psalmsång har gått så långt i vår församling att den... torsdag 28/7 00:00

Vem är Magnus Jonegård?

Församlingsdoktorn. Han har anlitats som konsult för att hitta lösningar där församlingar hamnat i svåra läge och... torsdag 2/6 00:00
E-tidning