Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Vi kan lita på Nya testamentet

Debatt · Publicerad 00:00, 23 apr 2014

Martin Lembke berör väldigt viktiga frågor i sina inlägg (onsdag 16 april 2014).
Han har rätt när han skriver att alla kristna bör tro att det är sant att just dessa 27 böcker ska ingå i NT. Han har rätt i att diskussionen om vilka som ska ingå i kanon bör anses som avslutad för teologins del, och att det är av avgörande vikt för kristen tro och teologi vilka skrifter som ingår i kanon. Däremot vill jag fortfarande inte kalla det en lärosats. Jag använder nog termen "lära" lite annorlunda än Lembke här, men i själva sakfrågan är vi nog ense så här långt.

Den evangeliska principen om Skriften-allena (sola scriptura) handlar inte om att vi inte får eller kan hålla saker för sanna som inte står i Bibeln, utan snarare om att Bibeln är högsta auktoritet, inte enda, när vi formulerar vad innehållet i vår kristna tro är, det vill säga läran. Vi kan alltså hålla många viktiga och trosrelaterade saker för sanna fast de inte står i Bibeln. Vi förnekar alltså inte detta. Så på denna punkt slår nog Lembke in en öppen dörr. Skriften-allena betyder att Bibeln är normerande tradition och står över påvar, biskopar och kyrkomöten. Men vi kan tro på ett kyrkomöte som beslutar om vad som ska ingå i Bibeln, om det finns skäl för det.
Vilka böcker som ska ingå i NT och processen som ledde fram till att det blev just dessa, inklusive till exempel traditionerna om vilka som skrev de fyra evangelierna hör till detta. Över huvud taget finns det mycket i kyrkohistorien som vi kan hålla för sant fast det inte uttryckligen står i Bibeln. Ett exempel på detta och som jag också nämnt tidigare, är treenighetsläran. Vi bejakar de lärodefinieringar som växte fram på 300-400-talen, även om de inte ordagrant står att finna i Bibeln.

När det gäller Markus­evangeliets slut (16:9-20), så är exegeterna ense om att det inte hörde till evangeliets ursprungstext, som alltså slutar på ett abrupt sätt med vers 8. Det ursprungliga slutet har gått förlorat och redan på 100-talet var det någon som skrev en sammanfattande avslutning utifrån de andra tre evangelierna som grund.
Det gäller samma sak för denna text som för alla andra text­kritiskt tveksamma saker. Vi använder det med viss försiktighet.

För alla kristna gäller att vi använder oss av ett NT som bygger på en textkritisk rekonstruktion av vad som troligen var ursprungstexten. Och för alla läsare som inte är insatta i saker som dessa, så kan jag tala om att NT:s grundtext är den vetenskapligt sett mest säkra av alla antika texter. Forskare har tusentals gamla handskrifter, avskrifter av bibelböckerna som ligger oerhört nära i tid till då de skrevs. Utifrån dessa rekonstrueras så vår "grundtext". Om man jämför NT med andra antika texter, är det som natt och dag. Det finns ingen annan antik text som man så säkert vet vad den ursprungligen sade. Vill man generalisera, så kan man säga att vi vet vad som stod i grundtexten. Det finns smärre problem. Mark 16:9-20 är det kanske största. Men varken detta eller något annat påverkar den kristna trons innehåll. Vi kan lita på vårt NT.

Mikael Karlendal

Kristen Idol-artist fick leda stjärnjury i bön

Nyheter USA. En av de tävlande i det amerikanska tv-programmet American Idol fick be med juryn efter sin känslosamma audition nyligen. I ett klipp på Youtube ser...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

KD vill att försörjningsstödet trappas ner

Politik. Kristdemokraterna vill att staten tar över försörjningsstödet från kommunerna för personer som är arbetslösa. Partiet vill också införa en gräns för...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Vi slänger mindre – men förvarar grönsakerna fel

Vardag Livsmedel. Om gurkan fick ligga framme i rumstemperatur och löken hamnade i kylen så skulle de hålla längre. Att förvara maten rätt är en viktig del i att...

Ny debatt om samkönade äktenskap väntar EFK

Teologi. Vid sin kongress i maj kommer Evangeliska frikyrkan att behandla ett förslag om rörelsens syn på homosexuella relationer. Fyra profiler inom EFK med...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...