Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Varför får inte Israel stöd av kyrkor?

Debatt · Publicerad 00:00, 8 mar 2013
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I kristen press och kristna inlägg ser man att stödet för Israel har minskat. I dag är det inte självklart att kristna kyrkor ser Israels tillblivelse profetiskt utifrån Bibeln. Att det finns över 800 profetiska ställen i Gamla testamentet som stöder förbundstanken för det judiska folket, verkar inte ha någon relevans. De bortser också att Jesus själv säger att "judarna inte får se Honom förrän de säger; 'välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.'"
När den första församlingen i Jerusalem bildades var den judisk, och de såg från början inte någon frälsning för hedningarna. Först med Petrus besök i Cornelius hus och Paulus kallelse till hednaapostel började församlingen förstå Guds plan med hela världen. När de hednakristna blev fler än de judekristna, blev det tvärtom och en ersättningsteologi uppkom. Den kristna församlingen hade ersatt Israel som Guds egendomsfolk. De stal helt enkelt judarnas kallelse, trots att Paulus i Romarbrevet 11 tar avstånd från sådana tankar. Denna ersättningsteologi har skapat mycket lidande för judarna och har påverkat deras syn på kristendomen.

En ny tid och nytt ställningstagande måste göras då den Israeliska staten kom till genom FN:s försorg 1948. I många evangelikala kyrkor såg man Guds uppfyllelse till det judiska folket. Då den politiska opinionen svängde från stark sympati till det judiska folket till sympati för palestinierna kom också kyrkorna att påverkas. När världssamfundet genom FN förordar en tvåstatslösning har många kristna fallit in i denna kör.
Ledare för många kyrkor och samfund säger offentligt att de inte tror att Israel har någon rätt att göra bibliska anspråk på landet. Kyrkornas världsråd, Vatikanen och Nationella kyrkornas råd stöder fredskonferenser som är i total opposition mot Bibeln. I Sverige vill Svenska kyrkan och Diakonia bojkotta israelska varor tillsammans med vänstern. Denna felaktiga hållning ger möjligheter för politiska grupper att förfölja judar och ta avstånd från Israel. Det kallas i många fall för antisionism, men är i själva verket dold eller öppen antisemitism.

Vad säger då den vanliga kyrkobesökaren?  Det finns uppgifter på att ungefär en miljard kyrkobesökare världen över inte har någon insikt i det bibliskt och profetiskt viktiga med den moderna staten Israel.
En pastor i anglikanska kyrkan som har fått ett stort inflytande bland stora kristna grupper i världen är Stephen Sizer. Hans böcker går till angrepp mot kristna Israelvänner som stöder Israel och uppmanar Israel att lämna ockuperade områden. En palestinsk stat med östra Jerusalem och Västbanken bör upprättas enligt honom. Detta ska ske genom bojkott mot israeliska varor och politiska påtryckningar. Han är inte ensam att tycka så. Även bland Sveriges kristna ser vi hans tankar, om att judarna inte är utvalda och inte har något utlovat land.
När Jesus satt med sina lärjungar på Oljeberget frågade de honom vad som skulle hända vid tidens slut. Svaret från Jesus var att hans lärjungar först och främst skulle se till att ingen skulle bedra dem. En stor villfarelse är att kristna vänder sig mot Guds plan med det judiska folket och går världens ärende.

Alf Lindgren
Tidigare gymnasielärare och missionär i Bangladesh och Indien

Läs mer

Jesus står inte för ockupation
Politisk korrekthet definierar inte sanningen

Israelexpert: "Bilden blir totalt felaktig"


Människor i Nordkorea och Kuba behöver frihet och mat, de behöver våra böner.

Gästkrönika Häpnadsväckande stora framsteg har sen Berlinmurens fall gjorts i Polen och baltstaterna vad gäller... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier