Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Trump och nationalpopulismen är farlig och till skada för Israel

Delar av den svenska pro-israeliska rörelsen har fått en högernationalistisk kantring. Det senaste exemplet på det är när Ulf Cahn går ut till försvar för president Trumps politik för Mellanöstern och Israel, skriver Ulf Öfverberg, f d ordförande för samfundet Sverige Israels Stockholmsavdelning, i en replik till Cahns Israelkommentar (VID 23/7).

Debatt · Publicerad 15:46, 11 aug 2020

1948 avstod David Ben-Gurion från att försöka erövra Västbanken av skälet att Israel skulle riskera sin judiska majoritet eftersom det då skulle bli nödvändigt att ge palestinierna på Västbanken rösträtt. Det var en inställning han upprepade även efter sexdagarskriget 1967.

Det är en uppfattning som måste inte bara kunna rymmas i den svenska pro-israeliska opinionen utan även borde vara vägledande för den.

Från det att Per Ahlmark, Thomas Hammarberg och Ernst Klein skrev debattboken Det hatade Israel 1970, där de var först ut i svensk debatt att föreslå en tvåstatslösning som den dåvarande bokstavsvänstern var emot, har den dominerande delen av den svenska pro-israeliska opinionen delat denna idé om en tvåstatslösning – precis som världssamfundet. 

Men någonting har hänt, för att travestera den amerikanske Joseph Hellers sjuttiotalsklassiker.

Delar av den svenska pro-israeliska rörelsen har fått en högernationalistisk kantring. Det senaste exemplet på det är när min namne Ulf Cahn i Världen idag går ut till försvar för president Trumps politik för Mellanöstern och Israel (Israelkommentaren 23/7). Trumps presidentskap är en del – och en väsentlig del – i den våg av nationalpopulism som etablerat sig i världen det senaste decenniet och som har förändrat det politiska landskapet. 

Detta kan man tycka är bra eller dåligt, men ur ett liberalt och demokratiskt perspektiv är det inte endast dåligt utan också alarmerande och farligt. Att bortse från detta – det stora perspektivet – när man behandlar vilka aktörer som är ”bra” respektive ”mindre bra” eller ”dåliga” för Israel är inte intellektuellt hållbart.   

På den internationella arenan innebär nationalpopulismen att den internationella världsordning som dominerat sedan andra världskrigets slut nu är hotad. Det är den världsordning som trots sina uppenbara brister garanterat bland andra Israels säkerhet. 

När USA med Trump i spetsen drar sig tillbaka från Mellanöstern fyller Ryssland, Turkiet och Iran ut tomrummet. Den amerikanska tillbakarullningen följer nationalpopulismens logik att sätta den egna nationen först i stället för internationellt samarbete. 

USA:s tidigare engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter har nu ersatts av en av en oförutsägbar, populistisk och auktoritär utrikespolitik. Det har bidragit till slakten i Syrien och att Iran nu är närmare Israels gräns än någonsin. Trumps utrikespolitik är en katastrof för världen och även för Mellanöstern och Israel.

Det är värt att ta med i kalkylen i stället för att bara stirra sig blind på den fredsplan som Trump lagt fram.

För dem som förordar någon form av annektering av delar av eller hela de omstridda områdena (Västbanken) finns som vanligt den kända demografiska kalkylen kvar, som alla parter i Israel måste ta ställning till. Hur lösa cirkelns kvadratur?

Anhängarna av annektering står inför ett dilemma som innebär en kompromiss med minst en av tre väsentliga övertygelser – den judiska majoriteten i Israel, dess demokratiska karaktär eller kraven på suveränitet över ”hela landet Israel”.

Dilemmat har diskuterats ad nauseam – antingen en stat i hela landet som endast kan ha en judisk majoritet om en omfattande minoritet inte ges rösträtt (det vill säga icke-demokrati); en demokratisk stat i hela landet, vilken inom en snar framtid inte skulle ha en tydlig judisk majoritet; eller en judisk och demokratisk stat i endast en del av landet.

Historiskt har dominerande delar av den sionistiska rörelsen valt det sista alternativet när så behövts. 

Men Trumps fredsplan innebär en annektering av delar av de omstridda områdena. Det är inget steg framåt. Det är ett steg mot ökade konflikter och fördjupat hat. 

Bara för att korrumperade palestinska ledningar under decennier har förkastat varje seriöst fredsförslag – som israeliska regeringar sagt ja till – följer inte att Trumps Mellanösternpolitik och fredsplan är bra för Israel.

Trumps fredsplan är inget steg framåt. Det är ett steg mot ökade konflikter och fördjupat hat.

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kristna i Dalsland sprider hopp med Jesuskampanj

Mellerud. Kampanjen ”Jesus till Dalsland” är inne på det tredje av sex planerade år. Just nu är Mellerud i... söndag 20/9 11:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...