Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Sverige behöver erkänna Golanhöjderna som israelisk mark

För utrikespolitikens del var ett borgerligt maktskifte viktigt, inte minst i förhållande till relationen mellan Sverige och Israel. Efter åtta år av rödgrön röra förväntar vi i KDU oss en vänligare inställning till Israel, vilket kräver en förståelse för Israels säkerhetspolitiska situation, skriver Jonathan Derneborg.

Debatt · Publicerad 00:00, 21 dec 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Socialdemokraterna skämde ut sig inför världen med sin Mellanösternpolitik, speciellt med hänsyn till relationen med Israel. Den socialdemokratiska regeringen erkände Palestina som stat och anklagade Israel för att utföra utomrättsliga avrättningar. Vilket i sin tur ledde till att den dåvarande utrikesministern Margot Wallström blev portad från Israel.

KDU förväntar sig att den nya utrikesministern, Tobias Billström (M), värnar relationen till Mellanösterns enda demokrati, Israel. Detta kräver att man tar hänsyn till Israels säkerhetspolitiska situation.

Något som Billström inte gjorde i sitt skriftliga svar till riksdagen där han påstod att Israels kontroll över Golanhöjderna är en ”olaglig ockupation”. 

Israel har egentligen bara en anledning att behålla kontrollen över Golanhöjderna i en överskådlig framtid, nämligen säkerhet. Israel har alltsedan dess grundande inte varit en välkommen part i Mellanöstern. Åren 1948, 1967 och 1973 har Israel angripits av kringliggande länder. Det har funnits ett mål med dessa invasioner från grannländerna: att permanent sudda ut Israel från världskartan.

Budskapet från arabvärlden sedan Israels grundande 1948 har varit att ett demokratiskt judiskt land inte är välkommet i regionen. Israel har dock chockat omvärlden varje gång genom att lyckas avvärja angriparna. 

Syrien, som FN och EU menar att Golanhöjderna egentligen tillhör, har deltagit i varje utrotningskrig. Det var i kriget 1967 som Israel lyckades ta kontroll över området, och det har sedan dess varit viktigt för Israel att behålla kontrollen över Golanhöjderna eftersom området hade ett strategiskt viktigt syfte för syrierna i både 48-kriget och 67-kriget. Därifrån kunde Syrien nämligen attackera israeliska byar i Galiléen uppifrån.

Under israelisk kontroll har Golanhöjderna utgjort en viktig buffertzon mot Syrien, som uppenbarligen är nödvändig i och med Syriens fientliga inställning. Även under det syriska inbördeskriget har buffertzonen visat sig nödvändig, då tumultet i Syrien har riskerat att andra aktörer än Assad-regimen utnyttjar Golanhöjderna för att angripa Israel. 

När Billström talar om Golanhöjdernas status hänvisar han till EU:s gemensamma linje. Det finns dock andra länder som har en mer rimlig hållning än den EU har i frågan. År 2019 valde USA att erkänna området som israelisk mark, med hänvisning till Israels säkerhetspolitiska situation.

Vi i KDU anser att regeringen bör skrota EU:s hållning, visa Israel den respekt de förtjänar och i stället ansluta sig till USA-linjen.

Israel befinner sig i en utsatt position i sitt grannområde. Israel är och bör ses som en förebild i en region full av diktaturer. Detta är förstås någonting som inte uppskattas av aktörer såsom Bashar Al-Assad. Men Sverige bör visa respekt för Israels säkerhetsbehov och erkänna Golanhöjderna som israelisk mark.

Under israelisk kontroll har Golanhöjderna utgjort en viktig buffertzon mot Syrien, som uppenbarligen är nödvändig i och med Syriens fientliga inställning.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00