Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Partiet måste göra skillnad

"Jag skulle välkomna en kristdemokrati som just ur en medkännande socialkonservatism profilerade sig kring generös flyktingmottagning, bistånd, religionsdialog och sociala frågor", skriver statsvetarprofessorn och socialdemokraten Ulf Bjereld i debatten om KD:s fortsatt låga stöd i väljaropinionen. Partiet är splittrat i två grupper.

Debatt · Publicerad 00:01, 6 maj 2016

I över ett års tid har Kristdemokrat­erna i Ekot/Novus väljarindex hamnat under fyraprocentspärren. Partiet har i Ebba Busch Thor en högprofilerad partiledare, partiet såg till att den bland borgerliga väljare impopulära December­överens­kommelsen revs upp, och det politiska livet har det senaste året präglats av turbulens och rörlighet. Varför lyckas då inte Kristdemokraterna utnyttja tillfället till att lyfta i opini­onen? Finns det något hopp för Kristdemokraterna?

Det finns två huvudsakliga skäl till att Kristdemokraterna inte lyfter. Det första skälet handlar om väljarna. Gruppen av konservativa väljare som skulle kunna attraheras av Kristdemokraternas ideologi och kärnvärden är för liten. Dessutom konkurrerar Kristdemokraterna med Moderaterna och Sverigedemo­kraterna om dessa väljare. De politiska sakområden där Kristdemo­kraterna har en egen profil – som till exempel familjepolitik eller ”kristna värden” – brukar inte påverka de stora väljargruppernas val av parti. Det är helt enkelt svårt att förklara för en allmänborgerlig väljare varför densamme skulle rösta på just Kristdemokraterna av de fyra borgerliga partierna.

Det andra skälet till att Kristdemo­kraterna inte lyfter handlar om partiet självt. Partiet är ideologiskt och sakpolitiskt splittrat i två grupper. Den ena grupperingen representerar en slags medkännande socialkonservatism, och brinner för frågor om generös flyktingmottagning, bistånd och socialpolitik. Den andra grupperingen är mer allmänkonservativ och attraheras av frågor om lag och ordning, en mer restriktiv flyktingpolitik, ett starkt försvar och en kraftfull satsning på åtgärder mot terrorhotet.

Den senare gruppen blev säkert glada över Ebba Busch Thors krav på att svenskar som slagits med IS ska kunna dömas för landsförräderi. Den förra gruppen skakar på huvudet och känner inte igen sitt parti. Jag känner själv flera kristdemokrater som tidigare varit medlemsaktiva, men som nu är passiva och demobiliserade på grund av partiets nya retorik och hårdföra politik i flyktingfrågan. Splittringen i partiet ger också oklar och vag hjälp till väljarna om vad partiet egentligen vill uppnå.

Som partiledare består Ebba Busch Thors främsta uppgift i att hålla samman sitt parti. Hennes första år som partiledare har indikerat att hon vill samla partiet i en mer allmänkonservativ, högerorienterad riktning. Vid sidan av hennes retorik kring strängare straff och landsförräderi har hon också, på ett helt annat sätt än hennes företrädare Göran Hägglund, explicit pekat ut Kristdemokraterna som ett högerparti. Det är intressant att jämföra Ebba Busch Thors installationstal på Kristdemokraternas riksting 2015 med hennes företrädares Göran Hägglunds installationstal 2004. Göran Hägglund nämnde kristendomen en enda gång och i en enda mening, medan kristna värden hade en framträdande plats i Ebba Busch Thors tal. De båda skiljer sig också åt i synen på kristna värden i dagens samhälle. Göran Hägglund sa: ”Vi kristdemokrater anser attden etik som förvaltas av kristendomen och den västerländska humanismen ska vara fortsatt vägledande.” Ebba Busch Thor sa: ”Det var ur de kristna värdena som Europas demokratiska och humanistiska principer formades. Öppenheten, toleransen, religionsfriheten, barmhärtigheten, jämlikheten. Där ser vi vikten av att vi håller fast vid våra kristna värderingar.” 

Göran Hägglund talade således om den etik som "förvaltas av kristendomen och den västerländska humanismen". Ebba Busch Thor säger i stället att Europas demokratiska och humanistiska principer formades ur de kristna värdena. Det är ingen liten skillnad, det. Djävulen gömmer sig i detaljerna, om uttrycket ursäktas i detta sammanhang.

Jag skulle utifrån mina perspektiv välkomna en kristdemokrati som just ur en medkännande socialkonservatism profilerade sig kring generös flyktingmottagning, bistånd, religionsdialog och sociala frågor. En sådan profilering skulle skapa spännande samarbetsytor över blockgränserna i flera viktiga och humanistiskt präglade frågor. Här skulle finnas möjlighet att tillsammans med andra sätta avtryck i debatt och politik på ett sätt som annars inte vore möjligt. Om det skulle stärka Kristdemokraternas ställning i väljaropinionen är förstås en öppen fråga. Partiet skulle i alla fall få en profil som gjorde skillnad från övriga borgerliga partier.

Det finns två huvudsakliga skäl till att Kristdemo-kraterna inte lyfter.

Kraftfullt försvar för fåken

Språk. Det hotade ordet fåk — som provinsiellt betyder yrsnö eller snöstorm — är det i särklass hittills... måndag 30/3 07:00

Läkare manade till abort på barn med Downs syndrom

Ofödda. När gravida Marita Wixenius skulle tala med en läkare om att barnet hon bar hade Downs syndrom... tisdag 31/3 12:08

Vem har gjort mest gott – Bill Gates eller Moder Teresa?

Arbetslivskrönika Moder Teresa är en av vår tids stora humanitära hjältar. Med Calcutta (i dag Kolkata), Indien, som...