Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

KD: Vi tänker stå upp för Israel

Israel är Mellanösterns enda demokrati – ett fritt land och ett ljus av hopp i en mörk omvärld. Svensk politik har alltför länge präglats av en onyanserad och närmast fientlig inställning till en blomstrande nation som vi har mycket att lära av, skriver företrädare för Kristdemokraterna och presenterar fem punkter som partiet vill söka genomslag för i en ny, borgerlig regering.

Debatt · Publicerad 00:00, 19 jul 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad – flytta Sveriges ambassad dit

Jerusalem har aldrig varit huvudstad i något annat land än Israel. Ändå fortsätter det internationella samfundet att ignorera att Israel skulle ha rättmätiga anspråk på staden. Särbehandlingen av Israel måste upphöra.

Kristdemokraterna kräver att Sverige snarast ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Därefter ska processen påbörjas för att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem.

Villkora biståndet till Palestinska myndigheten

Att svenska biståndspengar hamnar i dömda terroristers fickor är förkastligt och måste få konsekvenser. Kristdemokraterna kräver ett stopp för allt bistånd till Palestinska myndigheten så länge dess företrädare ägnar sig åt terrorhyllningar och uppvigling till våld mot israeler, och så länge vi inte ser tydliga förbättringar av situationen för mänskliga rättigheter.

Den palestinska sidan har tackat nej till alla israeliska erbjudanden om fred som följt på Osloavtalet. Sexton år har gått sedan det hölls val. I en tid när arabiska stater upprättar diplomatiska och ekonomiska relationer med Israel isolerar sig Palestinska myndigheten alltmer.

Palestinska myndigheten har i sin roll som det palestinska folkets företrädare det yttersta ansvaret för sina invånare. Nu krävs att det internationella samfundet tar sitt ansvar och sätter press på ledarskapet att vända den negativa utvecklingen.

Avveckla UNRWA

Medan resten av världens ca 100 miljoner flyktingar faller inom UNHCR:s gebit har de palestinska flyktingarna ett eget organ, UNRWA. 1948 fanns det 700 000 registrerade palestinska flyktingar – i dag uppgår de till över fem miljoner. Till skillnad från andra flyktingar som blir av med sin flyktingstatus när de inte längre befinner sig på flykt går det palestinska flyktingskapet i arv. På så sätt bidrar UNRWA till att späda på konflikten ytterligare. Medan UNHCR arbetar för att integrera flyktingar i sina nya hemländer förpassas nya generationer palestinier till bidragsberoende i UNRWA:s flyktingläger. Detta är ovärdigt och omänskligt.

Kristdemokraterna kräver att den svenska finansieringen av UNRWA upphör och att ansvaret för de palestinska flyktingarna överförs till UNHCR.

Definiera BDS-rörelsen som antisemitisk

Många hatkampanjer mot Israel är utstuderade och välorganiserade. Vid återkommande tillfällen har rörelsens företrädare avvisat tanken på en tvåstatslösning och ifrågasatt Israels rätt att existera. Detta är mycket allvarligt. Kristdemokraterna anser att Sverige bör följa Tysklands och USA:s exempel, att definiera BDS-rörelsen som antisemitisk och stoppa dess finansiering.

Strategisk kommunikation mot iransk desinformation

Sverige och EU måste ta upp kampen mot de islamistiska krafter som hotar den judiska statens existens. EU har sedan länge byggt upp en förmåga att bemöta rysk desinformation och otillbörlig påverkan. Detta arbete bör utvidgas till att även omfatta Iran. Sverige ska driva på för att EU inrättar en sådan stratcom-enhet.

Som kristdemokrater känner vi ett starkt engagemang för Israel. Vi beklagar att den socialdemokratiska mellanösternpolitiken har skadat Sveriges anseende och så även möjligheterna att agera som en konstruktiv part i framtida fredsförhandlingar. Sverige behöver en regering som står upp för Israels legitima säkerhetsbehov. Detta vill vi bidra till, i ord och i handling.

Mikael Oscarsson (KD)
utrikespolitisk talesperson

Andreas Carlson (KD)
gruppledare

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00