Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Inte självklart att välkomna påve Franciskus teologi

”Jag tycker mig se en intention från Guds sida att skapa ett trons folkmedvetande som har sin grund i den helige Andes gemenskap och inte i en kyrklig institution”, skriver en av den svenska frikyrkorörelsens stora, pastor em, Sven Nilsson i Örebro. Han hänvisar till debatten kring påve Franciskus Sverigebesök nästa vecka, och till flera svenska kyrkoledares reservationslösa välkomnande av påven.

Debatt · Publicerad 09:26, 28 okt 2016

Peter Halldorfs senaste bok ”Att älska sin nästas kyrka som sin egen” presenteras som ett ”Manifest för kristen enhet och ett perspektiv på Petrusämbetet” – det vill säga påvens ställning. Det kommer i en tid då såväl den lutherska kyrkan som frikyrkorörelsen är inne i en identitetskris där många omprövar sina traditionella bilder av vad Kyrkan och kristen enhet är eller borde vara. Den ansluter också i lagom tid till reformationsjubileet då förhållandet till den romersk-katolska kyrkan på nytt står i fokus. Som manifest för kristen enhet är skriften närmast en argumentation för ett andligt erkännande av påvens primat som symbol för enhet. I det avseendet bidrar den till ytterligare oklarhet om vad den romersk-katolska kyrkan, RKK, egentligen representerar.

Peter Halldorf vill för sin del finna ett förhållande till Petrusämbetet på ett existentiellt, andligt plan. Det blir hans sätt att bejaka ämbetet som funktion men utan att konvertera i formell mening. Han ser i detta möjligheten av en, vad han kallar, ”existentiell och andlig ekumenik” som ett djupare förhållningssätt till Katolska kyrkan från den evangeliska kristenheten. Det skulle förvåna mig mycket om påven Franciskus, i Kyrkans namn, skulle nöja sig med detta. Jag tror att Katolska kyrkan i så fall måste ge upp väsentliga delar av sin självbild.

Jag läser Peter Halldorfs bok som ett försök att lyfta fram denna dimension av enhet för att avdramatisera relationen till RKK och bryta upp de låsningar som finns, kanske inte så mycket teologiskt i centrala trosfrågor men med hänsyn till vad RKK har samlat på sig under historiens gång av tradition och legendbildning som är främmande för evangelisk kristendom. Peter Halldorf tecknar dock i sin bok ett helt annat perspektiv när han lyfter fram ”en rad rörelser som, oberoende av varandra satte frågan om kyrkans synliga enhet på kartan”. Detta borde med tanke på hans egen bakgrund inom pingströrelsen få större uppmärksamhet. Han drar inte, som jag ser det, den rätta slutsatsen av vad dessa rörelser representerar som den helige Andes enhetsverk.

Om man ser till hur den helige Ande genom olika väckelserörelser fungerat som korrektiv till institutionell religiositet, tycker jag mig se en intention från Guds sida att skapa ett trons folkmedvetande som har sin grund i den helige Andes gemenskap och inte i en kyrklig institution.

Därför tror jag att det är det karismatiska skeendet inom RKK som kristna från andra traditioner haft lättats för att anknyta till. Den har sedan början av 60-talet haft en stark ekumenisk dimension. I det läget blir konvertering mellan olika kyrkor en återvändsgränd. Det bidrar i stället till att dra uppmärksamheten från det som Gud gör från sin sida genom den helige Ande på ett djupare plan.

Varje försök att exploatera denna process i organisatoriska projekt är dömda att misslyckas. Jag tror inte att enhet kan byggas som en institution. Enheten konkretiseras där kristna möts i kärlek och ödmjukhet inför varandra. Det är den enda enhet som världen kan uppfatta som ett vittnesbörd om Jesus. Därutöver konstitueras enheten av att andliga ledare står tillsammans och bekänner sig till ett beroende av varandra. Det är så de troende från olika delar av den kristna familjen identifierar sig med varandra som ett Guds folk. I ett sådant koncept finns utrymme för den dynamik som är kännetecknande för den helige Andes verk.

Ett problem, som man ofta bortser ifrån när det gäller den romersk-katolska kyrkan, är att den inte entydigt kan uppfattas som en kristen kyrka. Som institution är den också i nästan lika hög grad ett politiskt projekt, en politisk nation med territorium, jurisdiktion och diplomatiska relationer med omvärlden på samma nivå som andra länder emellan. Detta är ett arv från det gamla romerska imperiet. RKK som struktur är i viss mening en religiös variant av romarriket. I den dimensionen är Katolska kyrkan sårbar, vilket har visat sig genom historien. Dess status som politisk spelare kan i sin förlängning utgöra risk för att den blir en del av en kommande korrupt världsregering.

Jag tror inte att enhet kan byggas som en institution. Enheten konkretiseras där kristna möts i kärlek och ödmjukhet inför varandra.

Kristen Idol-artist fick leda stjärnjury i bön

Nyheter USA. En av de tävlande i det amerikanska tv-programmet American Idol fick be med juryn efter sin känslosamma audition nyligen. I ett klipp på Youtube ser...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

KD vill att försörjningsstödet trappas ner

Politik. Kristdemokraterna vill att staten tar över försörjningsstödet från kommunerna för personer som är arbetslösa. Partiet vill också införa en gräns för...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Vi slänger mindre – men förvarar grönsakerna fel

Vardag Livsmedel. Om gurkan fick ligga framme i rumstemperatur och löken hamnade i kylen så skulle de hålla längre. Att förvara maten rätt är en viktig del i att...

Ny debatt om samkönade äktenskap väntar EFK

Teologi. Vid sin kongress i maj kommer Evangeliska frikyrkan att behandla ett förslag om rörelsens syn på homosexuella relationer. Fyra profiler inom EFK med...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...