Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.
1 Thessalonikerbrevet 5:19–21

Världen idag

Inom den receptiva ekumeniken presenteras en annan frälsningsplan

Det som receptiv ekumenik representerar är ett stort steg bort från biblisk kristendom och handlar om att korsa religionsgränserna. Det menar Per-Arne Imsen i denna replik till Ulrik Josefsson (21/6) med anledning av pingströrelsens medverkan på en konferens om receptiv ekumenik.

Debatt · Publicerad 00:00, 28 jun 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den 2 maj sade Daniel Alm till Världen idag att ”han kommer själv inte att delta i konferensen om receptiv ekumenik, och pingströrelsen kommer inte heller att ha någon officiell representant där”.

I tisdags skrev pingstteologen Ulrik Josefsson att han själv är pingsts representant i planeringsgruppen. Han berättar vidare att han kommer leda pass och hålla ihop panelsamtal och tillägger: ”Jag tycker att vi som pingstvänner ska finnas med i dessa sammanhang.”

Det är viktigt, inte minst, för pingstförsamlingar att nu få veta vad som är sant, eftersom det som receptiv ekumenik representerar är ett stort steg bort från biblisk kristendom.

Ulrik Josefsson tycks inte se konferensen i sitt rätta sammanhang. Vad de speciellt utvalda talarna undervisar i andra konferenser ger oss förmodligen en klarare bild.

Överst i talarlistan står den katolske kardinalen Anders Arborelius, vilket är helt naturligt. Receptiv ekumenik är till 100 procent en katolsk produkt med rötter i det Andra Vatikankonciliet, där den nya öppenheten mot religionerna formades, främst uttryckt i encyklikorna, ”Ad Gentes” och ”Nostra Aetate”. Där kan man exempelvis läsa: ”Den katolska kyrkan förkastar ingenting av vad som är sant och heligt i dessa religioner.”

I åren som gått efter konciliet har en receptiv ekumenik, som ofta korsar relgionsgränserna, vuxit med väldig kraft.

Några exempel:

Den katolske biskopen Samuel Ruiz från Chiapas, Mexiko, berättar att efter att han ”återvände hem från Andra Vatikankonciliet drogs nya riktlinjer upp. Med dokumentet Ad Gentes i ryggen, började en ny epok.” Sedan dess har han medverkat till att forma en blandning mellan katolicism och amerikansk ursprungsreligion, kallad Maya-kristendom, där tillbedjan av ursprungsfolkens avgudar finns med i liturgin.

I Kongo bjuds de ockulta förfädernas andar in när man firar mässan. Allt enligt den nya, av Vatikanen godkända, mässliturgin. Exemplen kan mångfaldigas (jag skriver mer om det i min bok Inga andra gudar). Det är i denna riktning receptiv ekumenik går. Och även om man tar ett steg i taget tycks man nu gå väldigt fort fram.

Talare nummer två är den indiske katolske prästen Mathew Chandrankunnel, som ”hjälper människor att uppskatta de gemensamma elementen i hinduismen och kristendomen och de stora mästarna i båda traditionerna”. Han inledde ett konferenstal i Marocko för en tid sedan med att citera en av sina katolska bröder, teologen John Dunne: ”Vår tids heliga man ser inte ut att vara en figur som … Jesus … utan snarare en som Mahatma Gandhi”.

Chandrankunnel menar, förstår vi av hans tal, att Gandhis förtjänst var att han korsade religionsgränserna. Chandrankunnel betraktar bibeltexter, som han citerar, som otidsenliga och irrelevanta för moderna människor och lovprisar i stället yogan som ett medel att förena mänskligheten i en gemensam andlighet: ”Den är ett av Indiens största bidrag till mänskligheten … ett kraftfullt verktyg för att lyfta kroppen … till ett högre medvetandetillstånd … där det mänskliga livet och det gudomliga sammanflätas till en oupplöslig enhet.”

Detta är inte kristendom. Det är hinduism.

I förkonferensen förra året talade han om ”en kosmisk Kristus.” Ett new age-begrepp.

Nästa namn på talarlistan är Paul D Murray. Han är lärjunge till Karl Rahner, som format läran ”anonym kristen”, som innebär frälsning i andra religioner.

Guds frälsningsplan heter Jesus Kristus. I receptiv ekumenik presenterar man i stället en annan, antikristlig frälsningsplan.

Spontant kommer frågan: Vem väljer talare när SKR ska dra upp sina framtida riktlinjer? Varför just dessa? Och var finns urskiljningen? Varför är bibeltroende kristna delaktiga i detta?

Guds frälsningsplan heter Jesus Kristus. I receptiv ekumenik presenterar man i stället en annan, antikristlig frälsningsplan.

Ny politisk inriktning med Tjeckiens nye president

Nyhetskommentar Efter att i tio år ha haft en Ryssland- och Kinavänlig samt EU-skeptisk statschef, i... onsdag 8/2 12:00

Kristendomen avgörande för avskaffandet av kusinäktenskap

Ledare Trots skarp kritik från organisationer som arbetar mot hedersförtryck, såsom GAPF, och den annars... onsdag 8/2 00:10