Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Helt orimligt att våldtäktsmän kan få skadestånd av svenska staten

Att Sverige har ett system där några skrynkliga papper från hemlandet – som dessutom kan ha en korrupt statsförvaltning – kan väga tyngre än en avancerad medicinsk åldersbedömning, är inte försvarbart på någon punkt. Det skriver Christopher Oskarsson, KDU, om det faktum att våldtäktsmän i vissa fall fått höga skadestånd.

Debatt · Publicerad 00:00, 18 mar 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I ett samhälle som värnar brottsoffrets upprättelse är det fullkomligt orimligt att en våldtäktsman, eller en person som begår annan typ av grov brottslighet, ska kunna få ett skadestånd av svenska staten över huvud taget. Dessutom kan skadeståndet – med god marginal – överstiga summan som ett brottsoffer kan få, vilket är ännu mer orimligt.

Straffen som utdöms får aldrig utgöra en ytterligare kränkning för brottsoffret, utan ska stå i rimlig proportion till det lidande som brottsoffret fått utstå.

En av anledningarna till att gärningsmän kan få ett sådant skadestånd beror på att åklagare med dagens lagstiftning kan anse ett pass – som för övrigt kan sakna bild – vara starkare bevisföring än den medicinska åldersbedömningen. Detta kan exempelvis resultera i ett skadestånd, eftersom gärningsmannens ålder i efterhand bedöms som lägre än vad det utdömda straffet visade.

I de fallen skulle en medicinsk åldersbedömning kunnat vara avgörande.

Att Sverige har ett system där några skrynkliga papper från hemlandet – som dessutom kan ha en korrupt statsförvaltning – kan väga tyngre än en avancerad medicinsk åldersbedömning, är inte försvarbart på någon punkt.

Enligt Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen finns det ett stort mörkertal med förfalskade id-handlingar bland de migranter som söker sig till Sverige.

Det finns en stor orättvisa i ett system där det kan vara mer lönsamt att ljuga än att tala sanning. Givet att den medicinska åldersbedömningen är sann, så ljuger gärningsmannen i fråga om sin ålder.

Det är inte osannolikt att det är förhållandevis enkelt att i dagens globaliserade värld få tag i ett falskt pass med en fördelaktig ålder.

Men det behöver inte vara så här. Vi från KDU Stockholm vill därför att medicinska åldersbedömningar ska vara avgörande vid fall där tveksamheter om gärningsmannens ålder råder.

Lagändringen bör påskyndas för att det svenska systemet ska kunna upprätthålla rättvisa. Inte en situation där offret får två kränkningar – dels att få utstå en brottslig handling, och dels att straffen kan vara så pass orättvisa som att ge en gärningsman högre skadestånd än brottsoffret.

Det är nu dags att politiken tar sitt ansvar och slutar blunda för de stora hål som finns i det svenska rättssystemet.

Lagändringen bör påskyndas för att det svenska systemet ska kunna upprätthålla rättvisa. Inte en situation där offret får två kränkningar.

Regeringen – upp till bevis för arbetsro i skolan!

Ledare En offentlig debatt har uppstått kring lärarvikarien Hans som tvingades bort från sitt arbete för... tisdag 31/1 00:10

Vilka orsaker finns till att Adam måste vara en historisk person?

Teistisk evolution (del 3/7). Paulus utgår från att Adam var lika historisk och lika verklig som Abraham, Mose och Jesus. Det... tisdag 31/1 00:00

Antisemitism och vandalisering när Förintelsens offer hedrades

Helsingborg. Ett minnesmärke för Förintelsen, som finns i Helsingborg, utsattes under helgen för vandalisering.... måndag 30/1 19:00

Det står inte väl till med Sverige

Ledare ”Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.” Det... tisdag 31/1 00:00