Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Det är hög tid att Sverige inför ett register för testamenten

I Sverige saknas ett testamentsregister som garanterar att en persons sista vilja respekteras, anser riksdagsledamot Larry Söder (KD). Trots att det finns en riksdagsmajoritet för ett sådant register står regeringen passiv, skriver han i denna debattartikel.

Debatt · Publicerad 00:10, 1 jun 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Av ett testamente framgår en persons sista vilja. Det är något som bör respekteras och värnas. Allt annat vore en skymf mot den avlidne.

I dag är det dock inte ovanligt att ett testamente försvinner efter dödsfallet. Många förvarar sina testamenten i hemmet, vilket gör handlingen sårbar. I de mest tragiska fall kan både testator och testamente brinna inne i samma skede. Då finns det inget skydd att få. Då är det nästintill garanterat att den sista viljan inte kommer att respekteras.

Det finns också fall där personer gått miste om flera miljoner kronor efter att testamentet plötsligt ändrats eller försvunnit. Ibland för att någon tyckt att det var lämpligt att handlingen inte skulle komma fram, ibland på grund av att handlingen slarvats bort. Om så sker finns det i dag inga verktyg för att styrka den avlidnes sista vilja.

Att Sverige saknar ett system för att säkerställa en persons sista vilja innebär en allvarlig brist i rättssäkerheten. Äktenskapsförord och bouppteckningar ska enligt lag registreras hos Skatteverket för att skapa transparens och tillgodose rättssäkerheten. Men när det gäller förvaring av testamenten är det vilda västern.

Privata aktörer har tagit på sig myndighetens roll och det är upp till testatorn att förvara testamentet på ett säkert sätt.

Det är en märklig ordning som behöver ändras. Kristdemokraterna menar därför att det är hög tid att det införs ett testamentsregister som Skatteverket har hand om och förvaltar. Skatteverket själva har uttryckt sig positivt till att hantera registret, som kan fungera på liknande sätt som deras register över alla äktenskapsförord. De har även utrett hur registret kan organiseras där förslaget är ett frivilligt offentligt testamentsregister, vilket vi välkomnar.

Fördelarna med ett testamentsregister är många. Inte minst skulle vi se en minskning av antalet arvstvister där ett testamentes giltighet ifrågasätts. Det skulle minska de bråk och den splittring som arvstvister ofta orsakar inom familjen. Det skulle motverka risken att arvet hamnar i fel händer, eller att pengar som de närmaste haft rätt till i vissa fall i stället hamnar hos Allmänna arvsfonden.

Ett testamentsregister kan också fungera som en effektiv kontroll och snabb underrättelse av dödsboet om att ett testamente finns. I dag är det nämligen ett problem att de advokat- och begravningsbyråer som i vissa fall förvarar testamenten inte genomför någon löpande kontroll av huruvida personen avlidit. Då riskerar testamentet att glömmas bort och upptäckas först en tid efter dödsfallet, vilket gör att en tilläggsbouppteckning måste ske och arvet omfördelas.

En sådan process kan tära på den efterlevande familjen.

Sammantaget är det knappast någon tvekan om att behovet av ett testamentsregister är stort. Kristdemokraterna har drivit frågan under flera års tid. Vi har flera gånger motionerat i riksdagen om att införa ett testamentsregister. Samtidigt har en majoritet i riksdagen inte bara en, utan två gånger, sagt sitt om att ett sådant register bör införas.

Ändå har ingenting hänt.

Det är nu hög tid att regeringen tar tag i frågan och inför ett testamentsregister.

Att Sverige saknar ett system för att säkerställa en persons sista vilja innebär en allvarlig brist i rättssäkerheten.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Ukraina: Minst 10 000 soldater har stupat

Krig. Mellan 10 000 och 13 000 ukrainska soldater har dödats sedan Rysslands fullskaliga invasion... måndag 5/12 07:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10