Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.
Matteus 5:39

Världen idag

Den receptiva ekumeniken bygger inte enhet på Ordets grund

Det Jesus ber om är en Andens enhet av pånyttfödda syskon byggd på Ordets grund. Inte en ekumenik med dem som är ”trygga i sina traditioner”, skriver Per-Arne Imsen i ett replikskifte med Ulrik Josefsson, rektor vid ALT, gällande receptiv ekumenik.

Debatt · Publicerad 00:00, 13 jul 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Ulrik Josefsson skriver som svar på min tidigare text att han ”deltar gärna i dialog med andra trossyskon som bekänner Jesus som Herre och frälsare.” Och han fann säkert några av dem på konferensen i Sigtuna också. Det är just det som är det sorgliga: Här sker den totala blandning av ljus och mörker, bibeltro och religionsblandning, både i gemensamma gudstjänster och i ett hjärtligt kamratskap.

Josefsson argument för att medverka är: ”Om vi inte finns med kommer vår stämma att saknas.” Det låter ju logiskt, men är det bibliskt?

I mönsterbilden, Guds Ord, kan vi se hur apostlarna verkade helt utanför den etablerade religionens kanaler och ändå hördes uppenbarligen deras stämma väldigt tydligt. Prästerna klagade på dem, mäkta förargade: ”Nu har ni fyllt Jerusalem med er lära.” (Apg.5:28).  

Det låter väldigt krångligt när Josefsson ska förklara hur pingst var representerat, eller inte representerat i Sigtuna. Ingen officiell talesperson var där, men pingsts stämma skulle höras och en pingstrepresentant, nämligen rektorn för pingstpredikanternas utbildning, medverkade mycket aktivt i programmet. Förklaringen låter som ett läroexempel på luddigt Ekumenikspråk.

Samfund finns inte i Bibeln. Just sådana här exempel är säkert en av anledningarna, för både då och nu. I Bibeln finner vi den fria lokala församlingen. Det är den församlingsrörelse som kommer att växa i ändens tid.

Några påstår felaktigt att Jesus bad om ekumenik. Jesus ber i Joh.17:21: ”Jag ber att de alla ska vara ett.” I verserna innan definierar han vilka de ”alla” är som han ber för: ”De människor som du tog ut ur världen och gav till mig...Jag har gett dem de ord som du gav till mig... De har tagit emot dem... De har hållit fast vid ditt ord.” 

I denna grupp finns väl inga liberalteologer? Gruppen består, enligt Jesus, uteslutande av bibeltroende. Det Jesus ber om är en Andens enhet av pånyttfödda syskon byggd på Ordets grund. Inte en ekumenik med dem som är ”trygga i sina traditioner.” 

En genomgående tendens för den receptiva ekumeniken är att man inte söker svaren i första hand i Guds Ord, utan det är fullt fokus på kyrkotraditioner, stilar och metoder. Man uppmanas att upptäcka att de andra också har bra sätt att göra saker på och sen dela med sig av sitt eget. Som någon form av klädbytardag. Du får pröva min tröja och jag testar din hatt. 

Målet för den receptiva ekumeniken är en ”full och verklig strukturell och sakramentell gemenskap.” Den receptiva ekumeniken är en katolsk produkt och där är sakramenten sju till antalet. Står pingst bakom det sakrament-målet? Kanske det är vad Josefsson åsyftar när han citerar A.L. Swoboda som talade på Nyhemsveckan: ”Pentekostal tro behöver fördjupas i mötet med de historiska kyrkornas teologi.” Här betyder uppenbarligen inte ”de historiska kyrkorna” den verkligt historiska kyrkan i Nya Testamentet, som pingstpredikanter tidigare framhållit som mönsterbild. Här förstår vi att det är den institution som uppstod några hundra år senare som avses. Den katolskt/ortodoxa kyrka som kejsare Kontantin konstituerade i Nicea år 325, vid det första ekumeniska mötet.

Paulus varnar väldigt tydligt för all uppblandning i Guds församling:
”Vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.” 2 Kor.6:14-18 

Kriminella har arbetat som coacher till gängavhoppare

Gängkriminalitet. SVT:s Uppdrag granskning (UG) avslöjade nyligen flera fall där aktiva kriminella arbetat hos... onsdag 1/2 20:00

Demiroks dubbla identitet röjer brist i Svenska kyrkan

Ledare I morgon ska Centern välja ny partiledare efter Annie Lööf. Valberedningen föreslår... onsdag 1/2 00:10

Dolly Parton släpper ny låt: ”Gud gav mig den i en dröm”

Musik. I en dröm upplevde den kristna artisten Dolly Parton att hon mötte Gud, som var bekymrad över det... onsdag 1/2 18:00

Till vem skulle vi gå om inte till Gud?

Vardagskrönika Skräcken griper tag i mig, kroppens funktioner tycks delvis lägga av och tankarna flippar. Helt... onsdag 1/2 00:00