Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Argumentation mot invandring bygger på ideologi, inte ekonomi

Naturligtvis ska vi hjälpa nödlidande svenskar också. Men rika länder kan minst av alla hävda sig sakna kapacitet att hjälpa de 70 miljoner flyktingar som ofrånkomligen måste bo någonstans, skriver Micael Grenholm i en slutreplik i debatten med Johannes Enarsson om invandring och välfärd.

Debatt · Publicerad 00:00, 22 feb 2020

Jag startade denna debatt för att uppmärksamma läsarna om att Sverige kan ta emot många fler flyktingar än vad som görs i nuläget. Johannes Enarson har i sina repliker ( 30/1, 15/2) inte haft mycket att invända mot min ekonomiska analys. Sverige är ett av världens rikaste länder men tog förra året emot 19 000 av världens 70 miljoner flyktingar, vilket motsvarar två tiotusendelar. Samtidigt tar fattiga länder hand om 60 miljoner flyktingar.

Enarsons argumentation är istället idébaserad. Han menar att nationens ”bibliska legitimitet” och ”principen om prioriterat ekonomiskt ansvar” i 1 Tim 5 och 5 Mos 15 innebär att 20 000 flyktingar per år är på tok för mycket, en ”massinvandring”.

Denna ”bibliska” migrationsteologi förutsätter samtidigt att vi inte låter Jesu ord i Bergspredikan influera migrationspolitiken, för då blir det ”kaos och orättvisa”.

Låt säga att han har rätt. I så fall har utvecklingsländerna än större anledning att vägra ta emot flyktingar. Om inte ens Sverige, som har högre BNP per capita än 180 andra länder, är bibliskt berättigat att ta emot flyktingar i enlighet med Matt 25:35, vilket land är det då? Ska Luxemburg ta emot alla 70 miljoner? 

1 Tim 5 och 5 Mos 15 argumenterar inte mot invandring: de behandlar inte ens ämnet. Det gör däremot 3 Mos 19:33-34. Naturligtvis ska vi hjälpa nödlidande svenskar också. Men rika länder kan minst av alla hävda sig sakna kapacitet att hjälpa de 70 miljoner flyktingar som ofrånkomligen måste bo någonstans.

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20