Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
2 Timoteusbrevet 4:7

Världen idag

Turbulens har präglat tiden i Sverige

Reportage Intervju. Fem år som Israels ambassadör i Sverige, fem år av turbulent relation de båda länderna emellan. Isaac Bachman summerar nu sina år i Sverige i en...