Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande och död

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 1/2) Jag menar att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt.... tisdag 17/3 07:00

Korset är stötestenen än i dag

Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 3/3). För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen... måndag 17/2 08:00

Guds ord och trons lydnad

Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 2/3). I dag missbrukar vi ofta talet om Guds kärlek till försvar för det som är ont i Guds ögon, därför... torsdag 30/1 08:00

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 1/3). För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt... torsdag 23/1 08:00

Husförsamlingens funktioner

Husförsamlingar (del 3/3). Både Guds familj (den lilla gruppen) och Guds folk (den stora samlingen) är djupt förankrade i en... torsdag 9/1 08:00

Varför husförsamlingar?

Husförsamlingar (del 1/3). Beteckningen ”församlingen i hans hus” i Apostlagärningarna visar att denna lilla... torsdag 5/12 00:00

Synen på messianska judar

Messiansk judendom (del 4/4) Kristen teologi behöver återuppliva sitt äldsta källsprång och formulera den kristna teologin... fredag 15/11 00:00

Döljer Jesus sanningen för vissa?

Mot väggen I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa...

Bön under svåra tider

Bönekrönika Vi lever i omskakande tider just nu. Stora delar av hela jordens befolkning berörs direkt eller...

Det är när det är som mörkast som ljuset har möjlighet att lysa som starkast.

Inför söndag Jesaja 56:6–8 I Jesaja kapitel 56 och vers 7 säger Gud något som gör det tydligt att alla...