Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Profetisk rörelse tuktade och befruktade Vineyard

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 4/10). Guds helige Ande kom genom profeter med en förnyelsens vind till Vineyardrörelsen. Gud ville fostra... onsdag 15/7 00:00

John Wimber – Vineyardrörelsens grundare

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 3/10). Vineyardrörelsen växte fram från John Wimbers vardagsrum till att bli en församlingsrörelse som... tisdag 14/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Den helige Andes århundrade

Tro och liv-serie John Wimber och Vineyard i Sverige (del 1/10). Andens utgjutande under 1900-talet innebar inte bara en förnyelsevåg, utan under tiden har den... tisdag 7/7 14:40

Förnyelsevind dokumenterad

Tro och liv-serie Under 1980- och 90-talen blåste en karismatisk förnyelsevind in i Sverige där bland annat... tisdag 7/7 14:37

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Tro och liv-serie Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och... lördag 30/5 00:00

Kvinnor var först med att proklamera uppståndelsen

Tro och liv-serie Apostlarnas olikheter (del 3/4). Kvinnor och män, pessimistiska, anonyma och missförstådda. Vi är alla – med våra olikheter –... lördag 23/5 10:00

En irriterad, en funderande och en skeptisk lärjunge

Tro och liv-serie Apostlarnas olikheter (del 2/4). Om åskans son Johannes kunde bli kärlekens apostel finns det hopp också för dig och mig! Johannes... lördag 16/5 10:00

Från bristfälliga karaktärer till pålitliga ledare

Tro och liv-serie Apostlarnas olikheter (del 1/4). Jesus utvalde tolv lärjungar som inte hade några särskilda talanger eller utbildning. Tvärtom var... söndag 10/5 10:00

Makroevolution saknar bevis

Tro och liv-serie Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... tisdag 14/4 08:00
E-tidning
Senaste magasinen