Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Foto: Lightstock

Pastorn och makten

I vår församling har pastorn/föreståndaren fått mer makt och tar i dag själv sådana beslut som förr togs i församlingsmöten. Förändringarna får vi i bästa fall del av i form av församlingsinformation och ofta då utan motivering till förändringarna. Det känns inte bra. Hur ska man som medlem hantera detta? /Församlingsmedlem

Tro och liv-serie · Publicerad 05:00, 12 jan 2023

Det finns en trend, internationellt sett, i riktning mot det som kallas nyapostoliskt ledarskap. Många svenska pastorer har hämtat inspiration från detta sätt att leda.

Mycket förenklat innebär nyapostoliskt ledarskap att pastorn har en församling, i stället för att församlingen har en pastor.

En församling som är van vid församlingsmöten med beslut upptäcker att i nyapostoliskt ledarskap tar pastorn de flesta besluten och församlingen informeras eventuellt.

Förändrad styrning av församlingen möjliggörs oftast genom förändring av stadgarna. Dessa stadgeändringer kan vara få, men får stora konsekvenser. Det krävs ett vant öga för att se vad stadgeändringar kan leda till.

Bibeln är inte tydlig med vilken typ av organisation som är den ”rätta”. Bibeln beskriver församlingsföreståndare, församlingsledare, församlingstjänare, tjänstegåvor enligt Ef 3:11 samt en del andra gåvor som är önskvärda i ledarskapet. Detta beskriver Bibeln, men inte vilken typ av organisation som är bäst lämpad.

Jag kan förstå pastorer i Sverige som känner frustation över stagnationen i sina församlingar, samtidigt som de ser en annan utveckling i många andra länder och där nyapostoliskt ledarskap tillämpas. Lockelsen att göra ”copy and paste” blir då stor.

Det man kanske missar är att vi har olika förutsättningar – till exempel kulturella skillnader. I många länder är företagen toppstyrda och då reagerar inte medlemmarna om församlingarna också är det. I Sverige är vi vana vid teamanda på jobbet och förväntar oss det i församlingen också. När församlingen går från teamanda till mer toppstyrd reagerar många medlemmar negativt.

Samtidigt har pastorn fått ett mandat av både församling och Gud att leda församlingen. Det är därför olyckligt om pastorn bakbinds och toppstyrs av styrelsen och där allt måste upp på församlingsmöten. Det handlar om balans.

Eftersom den här typen av problem dyker upp i många församlingar nu för tiden borde samfunden utbilda pastorerna, så att de inte hamnar i dessa problemsituationer med församlingarna.

Som medlem kan man i all ödmjukhet ställa frågor till pastorn varför vi förändrar, vilket syfte detta har, vad vill vi uppnå och så vidare? Andra mer generella frågor kan handla om ifall pastorn tror att information och delaktighet är viktigt för församlingen.

… i nyapostoliskt ledarskap tar pastorn de flesta besluten och församlingen informeras eventuellt.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00