Reportage

Universitetsvärlden utgör Davids missionsfält

David Kärrsmyr anordnar öppna samtal i universitetsvärlden med sökare, ateister och agnostiker för att på ett sakligt, intellektuellt sätt tala om kristna trosfrågor. Allt utan heta känslor och med respekt för varje persons åsikt. Foto: Caroline Hiler
David Kärrsmyr anordnar öppna samtal i universitetsvärlden med sökare, ateister och agnostiker för att på ett sakligt, intellektuellt sätt tala om kristna trosfrågor. Allt utan heta känslor och med respekt för varje persons åsikt. Foto: Caroline Hiler
Foto: Caroline Hiler
Foto: Caroline Hiler
David lärjungatränar även kristna studenter. Foto: Chelsea Williams
David lärjungatränar även kristna studenter. Foto: Chelsea Williams
David Kärrsmyr anordnar öppna samtal i universitetsvärlden med sökare, ateister och agnostiker för att på ett sakligt, intellektuellt sätt tala om kristna trosfrågor. Allt utan heta känslor och med respekt för varje persons åsikt. Foto: Caroline Hiler
David Kärrsmyr anordnar öppna samtal i universitetsvärlden med sökare, ateister och agnostiker för att på ett sakligt, intellektuellt sätt tala om kristna trosfrågor. Allt utan heta känslor och med respekt för varje persons åsikt. Foto: Caroline Hiler

Som naturvetare och apologet anser David Kärrsmyr att det finns många intellektuellt hållbara skäl för kristen tro. Därför jobbar han aktivt i studentvärlden med debatter och samtal om kristen tro. En annan viktig uppgift är att uppmuntra kristna studenter att bli trygga i sin tro.

Publicerad Uppdaterad

Vi framhåller att det finns starka argument för att en intelligent Skapare och Designer är övernaturligt involverad i skapelsen.

David Kärrsmyr har alltsedan tidiga tonår haft en medveten, personlig tro. Med sin analytiska läggning blev han tidigt intresserad av att hitta trovärdiga förnuftsargument för sin tro. Och högskolestudierna i fysik och filosofi har snarare stärkt än försvagat hans övertygelse om att det finns starka intellektuella skäl att den kristna tron är sann.

– Jag anser att det finns många logiska argument för den kristna tron. Ett exempel är att skärskåda Bibelns beskrivning av Jesu uppståndelse. Ett annat viktigt argument är att Jesus, enligt Bibeln, uppfyllde en stor mängd messianska profetior, vilket gör det sannolikt att Jesus även är Guds Son, säger David eftertänksamt och övertygat.

Numera är David engagerad i Agape Sverige med att inspirera för kristen tro bland studenter på Uppsala universitet. Själv har han sin församlingsgemenskap i Korskyrkan, som stöttar med förböner och mentorskap.

Agape Sverige är en del av en internationell kristen studentrörelse, med huvudkontor i USA. I Sverige är organisationen för närvarande verksam på universiteten i Uppsala, Stockholm, Västerås, Lund och Örebro.

I sin dagliga uppgift i universitetsvärlden får David många möjligheter att mäta sina argument med sökare, ateister och agnostiker i öppna samtal. Han understryker att det handlar om sakliga, logiska samtal, utan heta känslor, och med respekt för varje persons åsikt. I öppna samtal kan också ”färdigprogrammerade” åsikter enklare omvärderas och breddas, utifrån olika synvinklar.

– Vi kristna behöver nå ut även till agnostiker och ateister, som har ambitioner att nå ledande positioner i framtiden. Det borde vara en central sak för oss kristna att i alla sammanhang stå för vår tro. Jag ser det som en stor förmån att få jobba med detta, säger David.

Agape Sverige står på tre ben, med nyckelorden: inspirera, växa och sända. Kortfattat handlar det om att inspirera människor att utforska vem Jesus Kristus för att lära känna honom. Det handlar om att möta människor i en miljö där de känner sig hemma och kravlöst samtala om livsfrågor.

En annan viktig uppgift är att hjälpa människor att växa i sin tro och sin relation med Jesus, genom bibelundervisning, evangelisation och lärjungaträning. Nästa steg är att ”sända ut lärjungar” att i sin tur dela med sig av sin tro till andra.

Ett av de redskap David använder sig av för att kommunicera sin tro kallas ”grubbelgrupp”. Som inbjudare till samtalet inleder där David med att argumentera för trovärdigheten i vissa grundsanningar som framförs i Bibeln. Sedan är det öppet att diskutera ämnet utifrån olika utgångspunkter.

– Vi har även samtalat om matematikens osannolika användbarhet i naturvetenskapen, vilket pekar mot att universums skapare är matematiker och skulle kunna vara den kristna Guden. Ett annat område vi berört är det kosmologiska så kallade kalam-argumentet, vilket är ett argument för Guds existens

På grund av de rådande pandemi­omständigheterna har David i större utsträckning hänvisats till nätbaserade aktiviteter. Detta är förstås inte optimalt, men han försöker anpassa sig och göra det bästa av situtationen.

– Vår främsta målsättning är att nå ut med evangeliet och att få med Jesus och Gud i samtalen, säger David.

– Vi framhåller att det finns starka argument för att en intelligent Skapare och Designer är övernaturligt involverad i skapelsen. Tecken på detta är att allt fungerar så perfekt enligt givna fysiska lagar, liksom att skönheten, mångfalden och artrikedomen i naturen verkar vara uttänkt, in i minsta detalj.

David jobbar också mycket med troende studenter för att uppmuntra dem att växa i sin tro. Där samarbetar han med flera kyrkor i Uppsala.

– Det handlar om lärjungaträning och mentorskap. Målet är att stärka de kristna studenterna att bli trygga i sin tro och bekanta dem med hållbara argument som stärker dem att utan rädsla stå upp till trons försvar.

– Vi har sett goda frukter av det arbetet. Många har berättat om sin tro för vänner och studiekamrater.

Powered by Labrador CMS