Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Nya lokaler ger nya möjligheter för SOS Church i Stockholm

SOS Church har fått ny gudstjänstlokal på Drottninggatan i centrala Stockholm. Församlingen är starkt evangelistisk och brinner för att nå de onådda.

– Vi vill vara bland folket, det ligger på vårt hjärta. Det är grunden varför vi kommer till Drottninggatan. Vi vill nå så många människor som möjligt med budskapet om Jesus, säger föreståndaren Christopher Fränberg.

Reportage · Publicerad 07:00, 15 sep 2022

Från att ha haft svårtillgängliga lokaler under ett källargarage i Stadshagen, har nu församlingen SOS Church fått en gudstjänstlokal på Drottninggatan. De har också ytterligare en lokal i centrala Stockholm med plats för barnkyrka, bibelskola, ledarskapsskola och kontor.

– Vi har längtat länge efter att komma upp på mark­nivå, så att folk kan hitta oss. Vi ville ha något större som vi får växa i, säger Eli Fränberg, som tillsammans med sin make, Christopher, leder församlingen.

Under sin tid i SOS Church har paret sett många människor bli frälsta och döpta. Församlingen har vuxit mycket, men då den tidigare lokalen tog endast emot 150 besökare fick man lösa det genom att utöka till två gudstjänster varje söndag.

Församlingen sträcker sig mot att leva som de första församlingarna i Apostlagärningarna gjorde och därför är evangelisation en stor del av arbetet. De har fått se människor bli helade och befriade mitt på Stockholms gator.

– Jesus gick alltid till folket. Många kommer inte till kyrkan, därför vill vi ta kyrkan till folket. Det är målet, säger Christopher.

Eli berättar att det händer att människor de mött ute på gatan kommer till gudstjänsten på söndagen. Under varje gudstjänst delar de evangeliet och har frälsningsinbjudan.

– Mer eller mindre varje vecka under de här 13 åren har någon bett en frälsningsbön i slutet av gudstjänsterna, säger Christopher.

För att ännu mer bli en kyrka som är lättillgänglig för de onådda ser församlingen det som en stor fördel att vara lokaliserad i centrala Stockholm. Sedan de börjat ha gudstjänster på Drottninggatan har de sett fler människor utifrån droppa in.

Christopher uppfattar att människor är öppna för evangeliet och säger att han ser en stor längtan efter Gud på Stockholms gator.

– Det finns en hunger, ett väldigt behov av Jesus, säger han.

Fränbergs ser arbetet i församlingen som något de står i som familj.

– Vi bär arbetet tillsammans, men det är Christopher som har det som jobb, säger Eli.

Det var under hösten 2021 som ledningen fick reda på att de gamla lokalerna skulle rivas och att de hade nio månaders uppsägningstid. Men beskedet gladde pastorsparet, för nu visste de att Gud verkligen hade något annat för dem.

– När man är i en pressad situa­tion känner man att ”nu fixar Gud det här”. Nu måste vi ha en ny lokal, så nu kommer vi få en, säger Eli.

En stor del i församlingslivet är hemgrupperna, som de kallar Life group.

– Varje vecka har vi Life group och det är något vi tycker är jätteviktigt i församlingen, att det finns många hemgrupper så att alla i församlingen är kopplad med någon, säger Eli.

På söndagarna brukar det komma ungefär 200 personer, men det finns fler aktiva i församlingen. De har inget medlemsregister, utan ser det som att de som tar del av församlingen är med i den. Den som är intresserad av att veta mer om SOS Church och vill engagera sig mer kan gå programmet ”Next step”.

SOS Church satsar på lärjunga­träning och utrustar sina medlemmar till att själva kunna döpa människor som blivit frälsta. De ser sig som en internationell församling, där gudstjänsterna hålls på engelska med svensk översättning.

Det finns en stor variation av nationaliteter och bakgrunder i församlingen. Det finns både nyfrälsta och de som kommer från kristna familjer, de som kommer från trygga förhållanden men också människor med svår bakgrund.

– Vi talar olika språk, kommer från olika kulturer och samhällsklasser. En del är flyktingar, andra företagare. Så olika, men med en sådan kärlek, en genuin kärlek mellan varandra, säger Christopher.

Den 20-årige Sakarias Söderlund beskriver att han verkligen uppskattar variationen av människor.

– Församlingen bygger på att nå onådda människor, folk som inte hört om Jesus, och det märker man i kulturen och stämningen i kyrkan, säger han.

– Jag kan tänka mig att många känner sig hemma.

Precis innan flyktingvågen 2015 startade församlingen ”SOS Refuge care”, där man ville ta hand om och hjälpa flyktingar i Sverige. Detta ledde till att många som flytt kom till församlingen, och många av dem har blivit frälsta.

– Vi hade massa människor som kom hit och aldrig hade varit i en kyrka i hela sitt liv, säger Eli.

Naomi Åbacka, 20 år, tycker att det finns ett sunt och ödmjukt ledarskap i ledningen.

– Det syns i hans [pastorn Christophers] ögon hur han konstant kommer tillbaka till Gud och förlitar sig på honom, säger Naomi.

Hon menar att ledningen är transparent med vad som händer, vilket gör att församlingen står tillsammans i svårigheter.

– Det är ingenting dolt inom ledarskapet, saker som inte församlingen vet. Om pastorn har ett problem som han står inför, då är det som om hela församlingen står inför det problemet. På ett bra sätt, det känns familjärt, säger Naomi.

Thomas Söderlund, som sitter i styrelsen och arbetar som mentor i församlingen, berättar att de arbetar aktivt med teologiska frågor genom att alltid gå tillbaka till Bibeln för att finna svaren.

– Min erfarenhet är att alla inte är nöjda konstant. Vårt uppdrag som ledare är inte att göra människor nöjda – vårt uppdrag är att förstå vad är det Bibeln säger, vad Gud säger, menar Thomas.

– Det viktigaste är faktiskt inte vad vi tycker och tänker, utan vad vi upplever att Anden säger och vad Gud säger i denna tid.

Mer eller mindre varenda vecka under de här 13 åren har någon bett en frälsningsbön i slutet av gudstjänsterna.

SOS Church Stockholm

• SOS Church startade först som missionsorganisation och blev en församling 2009.

• År 2008 fick Johannes Amritzer en dröm om att SOS skulle bilda en församling i Stockholms innerstad.

• Föreståndare för församlingen är sedan 2020 Christopher Fränberg, som med ett trettiotal andra var med redan från början.

• Församlingens vision är: För alla folk, till alla nationer. Apostlagärningarna i Stockholm och till jordens ände.

• Medlemsantalet är inte nedtecknat, men man uppskattar att omkring 350 personer ser SOS som sin församling.

• Verksamheten inkluderar bland annat evangelisation, gudstjänster, bibelskola, ledarskapsskola, barnkyrka och mission.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00