Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: evangelisation

Missio Dei förändrade missionsarbetet i grunden

Mission. Några teologer utvecklade en syn att Gud är större än församlingen och att han verkar i världen,... onsdag 17/2 00:00

Edwin skäms inte längre för evangeliet

Evangelisation. Under en helt vanlig skoldag fick Edwin Egbäck fatt på ett bibelord som kom att förändra hans liv.... lördag 9/1 07:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier