Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Foto: SMR

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka några särskilt väckt debatt på senare tid. Bland annat har SMR fått kritik för en skrivning i sin jämställdhetspolicy som uttalar sig positivt om abort, liksom om evangeliets sanningsanspråk.

Reportage · Publicerad 06:50, 1 jun 2020

För sex år sedan förlorade Pingstmissionens biståndsorgan (PMU) sin ramstatus hos Sida. Varför?

– Det är en helhetsbild som gör att man faller på den ena eller den andra sidan. Bland annat var det hur man jobbade rättighetsbaserat och hur man redovisade de resultaten. Jag var med i den processen och det fanns inga misstankar om oegentligheter.

– De uppmanades att söka medel via SMR, vilket de gjorde. Bidragen har därefter inte gått ner så väldigt mycket, PMU får fortfarande stora bidrag från Sida. Förra året var det en ny utlysning och PMU var en av de organisationer som sökte. I början av året, när jag senast frågade, hade Sida inte kommit fram till något beslut.

Abortfrågan har kommit upp i debatten kring SMR och Katolska kyrkan lämnade SMR:s styrelse i protest förra året. Har du haft en dialog med Katolska kyrkan?

– Jag har inte haft en dialog med några enskilda medlemmar, förutom dem som sitter i styrelsen. Innan jag har börjat som generalsekreterare vill jag inte tycka något om specifika diskussioner, även om jag vet hur samtalen har förts.

– Jag uppfattar att det har varit en öppen och tillitsfull dialog. Även om det inte går att fatta ett beslut där alla blir nöjda så uppfattar jag att SMR, på vägen till beslut, har haft en öppen och inlyssnande inställning.

Sverige har en av världens mest liberala abortlagar och i stora delar av västvärlden används abort i praktiken som ett preventivmedel. Är detta uppfattningar som ska exporteras till utvecklingsländer?

– Jag tror inte att jag vill uttala mig i den frågan som sådan innan jag har tillträtt som generalsekreterare, i och med att det skulle uppfattas som ett officiellt uttalande innan jag ens har börjat.

Hur anser du att SMR ska hantera evangeliets sanningsanspråk?

– Om man är kristen och evangeliserar kan man inte ha attityden att ”vi kommer med sanningen”. Det är vår sanning, andra människor har en annan sanning. Jag tror inte att evangelisation är att trycka vår sanning på andra människor.

– I dag finns det en större öppenhet för samarbete med partner på plats, och att det inte bara är vår sanning som gäller. Att lyssna är också evangelisation.

Det är vår sanning, andra människor har en annan sanning. Jag tror inte att evangelisation är att trycka vår sanning på andra människor.

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sveriges inställning liknar bosättarnas – allt eller inget

Israelkommentar Trots att Israels regering i skrivande stund, tisdag morgon den sjunde juli, ännu inte i detalj har... torsdag 9/7 00:00

Vill se svensk protest mot moskébeslutet för Hagia Sofia: ”Skymf”

Turkiet. Hagia Sofia ska bli moské, det meddelar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Den välkända... fredag 10/7 21:38
E-tidning
Senaste magasinen