Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Från katolsk nunna till församlingsbyggare

Som 20-åring blev hon katolsk nunna. I dag leder Roselen Boerner Faccio en evangelisk verksamhet som planterar församlingar i många länder.

Reportage · Publicerad 14:04, 10 maj 2016

Roselen Boerner Faccio är från Brasilien, men namnet avslöjar både italienska och tyska anor, och Italien har både blivit hennes nya hemland och missionsfält. Landet som fullständigt omsluter den påvliga Vatikanstaten är närapå helt katolskt. Nästan 90 procent av befolkningen är katoliker och bara någon procent är protestanter, säger statistiken. Men det vill hon hjälpa till att ändra på.

Nyligen var Roselen Boerner Faccio en av huvudpersonerna på podiet under rörelsen Jesuskvinners stora konferens JK Nordisk i Oslo.

– Humanismen är på frammarsch i Europa, och i Italien saknas det evangeliska församlingar i 610 städer. Det betyder att förkunnelsen av evangeliet i många städer har upphört. Många pastorer har också stängt sina kyrkor eftersom det är så få som kommer på möten och gudstjänster, säger hon.

– Därför måste det planteras många nya församlingar, och det har vi gjort, berättar den tidigare nunnan under sitt fjärde besök i Norge.

Roselen hörde hemma i ett katolskt nunnekloster i Italien från det att hon var 20 år. Hon togs upp som Franciskanernunna vid en ålder av 24 år. Långt tidigare hade hon blivit klar över att hon hade talets gåva.

– Jag hade en mycket speciell upplevelse som 13-åring. Jag fick kontakt med den karismatiska väckelsen i Brasilien och då började jag dela evangeliet med andra. Jag var ung och modig, väldigt ung faktiskt. Ändå fick jag tillfälle att tala, vilket inte var vanligt. Det händer sällan för kvinnor som är 20 eller yngre. Men några katolska präster jag hade kontakt med sade ja till att låta mig stå i talarstolen. Jag hade tro och var brinnande, och Gud använde mig, säger hon och ler.

Det har hon orsak till när hon till exempel tänker tillbaka på samlingar av över 10 000 nunnor som hon talade inför när hon bara var 20 år.

Att leva i nunneklostret var inte enkelt för henne. På vägen vidare gick hon för några år sedan bort från katolicismen och blev protestant.

– Jag fastade och bad, och Gud arbetade i mig. Han använde två år till att bryta mitt motstånd. När jag läste i Bibeln såg jag att det var skillnad på det Bibeln sade och det som var den katolska kyrkans lära. Då valde jag Bibeln.

I dag känner hon att det är rätt att kalla sig protestant, även om olika benämningar är oviktiga för henne.

– Jag vill bara vara en del av en nytestamentlig kyrka, säger hon.

Hon är nu ledare för Ministero Sabaoth-nätverket. Omkring sig har hon vad hon kallar för ett apostoliskt team.

– Vi planterar nu församlingar över hela världen, vi insätter pastorer, evangelister och musikledare, för det mesta unga människor, säger hon och berättar om ett särdrag vid verksamheten i Milano.

– Många av dem vi sänder ut kommer från konstens värld och modemiljön.

Roselen säger att det är vanligt med få ungdomar i italienska församlingar.

– Därför är det en grupp vi särskilt försöker nå.

Det gör de bland annat med hjälp av modern konst och kulturuttryck.

– Samtidigt vill vi gärna nå de äldre också, både så de kan få något att leva för och kan ha en trygghet i döden.

Ministero Sabaoth har särskilt riktat blicken mot det folkrika norra Italien, där också det mesta av landets välstånd finns.

– För fem år sedan lade Gud modemetropolen Milano på mitt hjärta, berättar hon.

Där hoppas hon etablera kyrkor som ska få betydelse inte bara för Milano utan för hela Italien och även övriga Europa. Hittills har Roselen varit med och planterat 25 husförsamlingar som samlar upp till 10 000 människor en vanlig söndag.

Men rörelsen är långt större än så, för samtidigt är det 40 000 människor som följer mötena via webb-tv. Så fungerar internetbaserad kyrkoväxt i det moderna Europa.

Roselen talar om ett ”hemligt vapen” som den officiella kyrkostatistiken inte uppmärksammar.

– De som sammanställer den vet inte mycket om frikyrkor eller evangeliska husgrupper i privata hem, menar Roselen, som påpekar att mycket av den evangeliska verksamheten sker inofficiellt, eftersom det är så svårt att få hyra passande lokaler till icke-katolska aktiviteter. Fastighetsägare är skeptiska. Det gör situationen utmanande, men det betyder inte att den evangeliska verksamheten upphör, säger hon.

Därför tror hon inte att den officiella statistiken har fångat upp det här positiva draget i den italienska kristenheten.

– Det finns en rörelse av husförsamlingar och gemenskaper där människor möter Gud, och de som går där är hemliga vapen i Guds hand.

Det vapnet riktar hon gärna mot andliga frontområden runt omkring i Europa, däribland Norge. I Norge är äkta paret Anne och Stephan Christiansen hennes kontakter. I april medverkade de också på en stor konferens i Italien.

– Vi tror på väckelse i Europa, och Gud har ett folk som är villigt att jobba för en trosrevolution i den här världsdelen. I Italien har vi många som jobbar i de nya evangeliska församlingar som bildas hela tiden.

Men de vill också jobba för förändring i andra europeiska länder, säger hon.

Vad är det största hindret för den här väckelsen?

– Religion är det största hindret, och relationen till Jesus är det som betyder något, säger hon.

När jag läste i Bibeln såg jag att det var skillnad på det Bibeln sade och det som var den katolska kyrkans lära. Då valde jag Bibeln.

Roselen Boerner Faccio

Roselen Boerner Faccio, 46, är grundare och pastor för Ministero Sabaoth. Hon var tidigare katolsk nunna, men efter en tid av bön, fasta och bibelstudier startade hon sin egen verksamhet. I dag kallar hon sig protestant.

Roselen har valt att leva ensam för att kunna satsa all energi på att vinna människor för Gud i Europa och i andra delar av världen, däribland Chile och Brasilien, där hon växte upp.

E-tidning
Senaste magasinen