Opinion

Visst har västvärlden blivit mer irrationell

Under 1980-talet skedde ett skifte, där kollektiva pronomen som ”vi” började ersättas med individuella pronomen som ”jag”.
Under 1980-talet skedde ett skifte, där kollektiva pronomen som ”vi” började ersättas med individuella pronomen som ”jag”.
Publicerad Uppdaterad

Tillhör du dem som upplever att den offentliga debatten har blivit allt mer känslosam och allt mindre rationell? Att det är individens snarare än kollektivets värderingar som kommer i främsta rummet?

I så fall kan du hämta stöd även från forskningen!

I ett samarbete mellan Wageningen University and Research i Holland och Indiana University i USA har man analyserat språket från flera miljoner böcker utgivna sedan 1800-talets mitt, och kommit fram till att äldre tiders litteratur hade betydligt större frekvens av ord som ”avgöra” och ”slutsats”, samtidigt som ord som ”känna” och ”tro” var sällsynta.

Under 1980-talet skedde dock ett skifte, som även innebar att kollektiva pronomen som ”vi” började ersättas med individuella pronomen som ”jag”. Båda dessa trender tog ytterligare fart 2007, vilket är samma år som sociala medier fick sitt stora genomslag i befolkningen.

Sammantaget visar detta på att känslor och intuition har en betydligt starkare ställning i dag jämfört med det rationella och vetenskapligt grundade tänkande som tidigare generationer bekände sig till.

Powered by Labrador CMS