Opinion

Ny forskning visar att gudstjänster räddar liv

Forskningsrapporten visar att privatreligion inte förmår minska de så kallade ”deaths of despair”, utan att nyckeln tycks ligga i den gemenskap med andra troende som ett gemensamt gudstjänstliv innebär, påpekar ledarskribenten.
Forskningsrapporten visar att privatreligion inte förmår minska de så kallade ”deaths of despair”, utan att nyckeln tycks ligga i den gemenskap med andra troende som ett gemensamt gudstjänstliv innebär, påpekar ledarskribenten.
Publicerad Uppdaterad

Studie efter studie visar däremot positiva samband mellan ett aktivt religiöst liv och välmående hos individer och samhälle.

USA har i flera decennier vridit och vänt på varför landet sett en sådan skarp ökning i det man rubricerat som ”deaths of despair” – ungefär: död av hopplöshet. Under denna rubrik ryms dödsfall av framför allt alkohol, droger och självmord.

Forskningen har dock famlat efter huvudnyckeln som kan förklara denna förändring – vilket i så fall ockå skulle kunna peka på ett möjligt fungerande motmedel. Det fanns inget tydligt samband med sämre ekonomi eller allmänt missnöje med livet, och ökningen skedde också före vår tids epidemi av opiatmissbruk.

Nu har dock ett projekt hos National Bureau of Economic Research påvisat ett samband som kan kasta ljus över detta stora samhällsproblem – och det handlar om gudstjänstliv.

Sekularister brukar gärna utmåla religionen som den stora samhällsfaran. Verkligheten är dock den motsatta, och pekar på att det snarare är ett sekulärt liv som rent bokstavligt orsakar folkets opium. Studie efter studie visar däremot positiva samband mellan ett aktivt religiöst liv och välmående hos individer och samhälle.

Det intressanta med denna studie av tre forskare är att de så tydligt visar att ökningen av ”deaths of despair” omkring 1990 skedde hos just de grupper där gudstjänstdeltagandet några år tidigare börjat minska. Studien handlar visserligen om religiös aktivitet generellt, men eftersom kristendomen är helt dominerande religion i USA handlar ärendet i praktiken om deltagande i kristna gudstjänster.

En annan talande slutsats från denna forskning är att progressiva aktivister har radikalt fel när de utmålar vita medelålders män som samhällets starkaste grupp som bör tryckas tillbaka. Verkligheten är tvärtom att det är just denna grupp som drabbats värst av dödsfall genom sprit, droger och självmord – och ökningen kom just några år efter att denna grupp började tappa i gudstjänstdeltagande.

Resultaten är tydliga: Delstater med högre andel gudstjänstbesök har färre ”deaths of despair” än stater med mer sekulär livsstil.

Denna slutsats bekräftas också när forskarna jämfört resultaten med lagstiftningen, närmare bestämt lagar om söndagsöppet, vilka kan antas direkt påverka gudstjänstdeltagandet negativt. Där sådana lagar infördes, ökade några år senare också dessa dödsfall. Och slutligen: En sista slutsats från forskningen är att privatreligion inte förmår minska dessa förtida dödsfall; nyckeln tycks ligga just i den gemenskap med andra troende som ett gemensamt gudstjänstliv innebär.

Det enkla rådet till individer och myndigheter i Sverige och andra länder som önskar förbättra folkhälsan lyder alltså: Gå i kyrkan.

Powered by Labrador CMS