Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

När börjar livet?

Opinion · Publicerad 00:01, 17 jun 2013

När börjar livet? Det sägs att livet börjar på riktigt vid 40. Det kanske stämmer. Men när börjar per definition det mänskliga livet? Frågar man medelsvensson på gatan varierar svaren enormt. Vissa hävdar, utan närmare eftertanke, att livet börjar vid födseln, eller när barnet i magen kan leva utanför livmodern. Andra hävdar att livet börjar när hjärtat börjar slå, utan att reflektera över att detta sker redan efter bara fem veckor. Redan efter fem veckor anläggs också förstadiet till armar och ben och ansiktsdragen börjar ta form. Vissa funktioner i hjärnans nervsystem är också redan färdiga vid fem veckors ålder, när människan fortfarande kallas ett embryo.

Få svenskar känner däremot till att EU finansierar forskning på mänskliga embryon där mänskligt liv förstörs och utsläcks, med våra skattepengar. Därför pågår nu ett upprop som syftar till att hindra EU-finansiering av forskning som utsläcker mänskligt liv. Initiativet kallas "One of Us" eller "En av oss". Initiativet stödjer sig bland annat på ett mycket uppmärksammat domslut från EU-domstolen som handlade om patenttvister kring stamcellsforskning. En tysk forskare och hjärnkirurg från Tyskland, Oliver Brüstle, ville ha patent på mänskliga embryon, och EU-domstolen fick alltså ta ställning till om det är möjligt att ta patent på mänskligt liv.

Domstolens dom är historisk. EU-domstolen slog fast att livet börjar vid befruktningen, att ett mänskligt embryo är början på människans utveckling, och att forskning på stamceller från mänskliga embryon som förstörs i processen inte kan patenteras. Domstolen underströk att patent är uteslutet inom områden där "respekten för människans värdighet kan påverkas." Detta är ett oerhört starkt och viktigt etiskt ställningstagande, vilket också ledde till att den svenska Nationalencyklopedin fick skriva om sin definition av mänskliga embryon och när livet börjar.
Nu har ett antal organisationer i ett flertal av EU:s medlemsländer ställt sig bakom initiativet för att få EU-kommissionärerna att införa förbud mot EU-finansiering av forskning som leder till att mänskliga embryon förstörs.
Mänskliga embryon är inte någon vara eller objekt utan mänskligt liv med ett okränkbart och absolut värde.

Om medborgarinitiativet lyckas få en miljon underskrifter resulterar det i att EU- kommissionen måste överväga lagförslag i frågan. Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson, har från första början utmärkt sig som aktiv motståndare till "En av oss" trots att hon som EU-minister borde uppmuntra sådana initiativ där EU-medborgare aktiveras.
Initiativet "En av oss" har en enormt stor politisk potential och kan medverka till att skydda människans liv och värdighet från befruktningen. Om livet börjar vid befruktningen är det mänskliga embryot skyddsvärt redan från första ögonblicket. I Sverige behöver vi 15 000 signaturer. Du kan vara med och rösta och påverka vilka frågor som hamnar på EU:s agenda. Din röst för livet behövs! Gå in på www.enavoss.se och registrera ditt stöd.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...