Opinion

Mest otäck är kanske rädslan

Att ”Transkriget” av säkerhetsskäl behöver ta in skådespelare att läsa intervjupersoners repliker är minst sagt illavarslande.
Att ”Transkriget” av säkerhetsskäl behöver ta in skådespelare att läsa intervjupersoners repliker är minst sagt illavarslande.
Publicerad Uppdaterad

SVT:s dokumentärserie ”Transkriget” kunde inte ha kommit mer lägligt. Just som regeringen skulle sätta ner foten i frågan, fick vi en påminnelse om vad som står på spel om de föreslagna ändringarna genomförs.

De tre programmen skildrar olika människoöden, men låter också ett antal experter komma till tals som har ägnat tid åt att studera forskningsläget kring unga med könsdysfori.

Deras slutsats är tydlig: Det finns ytterst lite forskning som stöder den behandling som under senare år har varit standardförfarande vid svenska sjukhus. Och inte minst viktigt: Så gott som alla ungdomar som ändrar sitt juridiska kön kommer med tiden – i många fall helt i onödan – att genomgå även den medicinska behandlingen.

Mot denna bakgrund är det tragiskt att M och L väljer att gå vidare med den förenkling av juridiskt könsbyte som KD och SD motsätter sig.

Men mest otäck är kanske ändå rädslan. Att ”Transkriget” behöver ta in skådespelare som läser replikerna både för en svensk överläkare och en tidigare RFSL-aktivist är minst sagt illavarslande!

Powered by Labrador CMS