Debatt

Går medlemmarna i Pingst med på att låta sig rasprofileras?

Världen idag 15 juni
Världen idag 15 juni
Marco Strömberg Foto: Noah Good
Marco Strömberg Foto: Noah Good
Linda Ekerbring
Linda Ekerbring

Vi känner människor med afrikansk bakgrund som bestämt sig för att gå ur sin lokala pingstkyrka för att de känner sig kränkta över att bedömas efter sin hudfärg. Det skriver Marco Strömberg och Linda Ekerbring i en ny debattreplik gällande Pingst församlingsenkät.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

En annan fråga som infinner sig är om medlemmarna går med på att låta sig rasprofileras?

Att Sverige är ett land med invånare som har många olika etniska bakgrunder är en verklighet som inte minst återspeglas i våra församlingar. Precis som i Uppenbarelseboken ser vi en stor skara av alla folkslag, stammar och länder och språk stå inför Guds tron under våra gudstjänster. En mosaik som förkunnar att Kristus är given till alla människor oavsett ursprung. Det fyller oss alla med tacksamhet till Gud.

Det finns en aspekt där vi är överens: att alla bör tas tillvara, och att det även bör återspeglas i representation där så är naturligt – men inte genom kvotering och positiv särbehandling. Inte minst bör vi sträva mot att inbjuda och inkludera alla hundratals invandrarkyrkor som bildats de senaste årtiondena i huvudfåran av frikyrklighet.  

Att vi reagerar så starkt över metodologin i Pingsts enkät är att den delar upp församlingen efter etniska linjer. Vi tror att detta kommer  att motverka det syfte som den har, även om syftet är alltigenom gott. Det leder oundvikligen till att vi börjar se varandra genom en separatistisk lins, där vi identifierar varandra efter vilken hudfärg vi har och inte vilka vi är som människor.

Hur mycket Pingst än vill att det inte ska bli så (här kan du läsa Pingsts tidigare replik), kommer detta att ligga som ett raster i alla framtida beslut av tillsättningar som församlingar kommer ta. Vi öppnar upp en Pandoras ask av millimeterrättvisa kopplat till ras, hudfärg och etnicitet. Det blir ett felfokus.

Och häri ligger vårt ordval av den marxistiskt inspirerade grundsynen. Vi tror inte för en sekund att Pingst skulle vara några marxister, men i den postmoderna tidsanda vi lever i har vi alla påverkats av att jämlikhetstanken inte längre är kopplad till lika möjlighet (equality), utan att jämlikhet endast kan mätas i den yttre rättvisan av lika utfall (equity). Häri ligger en tydlig idéhistorisk koppling till Marx idéer om jämlikhet och uppdelning av mänskligheten i klassbaserat priviligierade respektive underprivilegierade grupper.

Denna grundsyn av strukturbaserad orättvisa har sedan evolverat genom akademin, vilket vi nämnde i vårt första inlägg, och utmynnat i de så kallade kritiska teorierna som nu även vill ta sig in i församlingen. Vi har redan den bästa manualen i Bibeln – att vi alla är ett i Kristus – och behöver inte ta till oss sekulära idéer om att alla delar av våra samhällen genomsyras av strukturell rasism.

Vi skulle snarare vilja likna dessa idéer vid en trojansk häst än ett bra redskap till inklusion. För oss bär enkäten spår av detta sätt att se på omvärlden. 

Arbetsgruppen för etnisk jämlikhet och mångfald i Pingst skriver att problemet med rasism och diskriminering av människor med icke-svenskt utseende inom frikyrkan är större än att den kan avgöras utifrån våra enskilda upplevelser. I så fall behöver Pingst påvisa med en mer substantiell bevisföring på vilket sätt diskriminering och exkludering varit utbredd inom Pingst! Eller är den personliga upplevelsen enbart avgörande om den bekräftar offerskap?

Om man nu ska vidta så omfattande åtgärder som en rasregistrering, rasprofilering, rasinventering eller vad man nu vill kalla denna enkät för, så måste det finnas riktigt goda skäl för en så drastisk åtgärd.

En annan fråga som infinner sig är om medlemmarna går med på att låta sig rasprofileras? Är enkäten till och med integritetskränkande? Vi känner människor med afrikansk bakgrund som bestämt sig för att gå ur sin lokala pingstkyrka för att de känner sig djupt kränkta över att bedömas efter sin hudfärg. De trodde att vi lämnat sådant bakom oss. 

Därför står vi fasta vid att enkäten är ett snedsteg som inte bör genomföras. Representation växer fram naturligt i detta nu för alla de med invandrarbakgrund som engagerar sig med hängivet hjärta för Kristus i Guds församling. 

Powered by Labrador CMS