Opinion

Årets Almedalsvecka rymmer imponerande 2 103 seminarier

Publicerad Uppdaterad

Minskar gör knappast den kristna närvaron. Snarare är det så att dess andel nu ökar.

”Hon skulle inte tycka om att vi var rädda”. Orden från svärdottern till den under Almedalsveckan i fjol brutalt mördade Ing-Marie Wieselgren, då mångårig psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och aktiv kristen i Equmeniakyrkans församling i Uppsala, sätter fingret på det man anar alla tänker på, eller i varje fall bär inom sig, inför och under årets politikervecka i Visby.

Det var dessutom vid själva invigningen av Almedalsveckan på tisdagen som svärdottern Lovisa Wieselgren tog till orda – och gav tyngd åt budskapet.

Samtidigt startades en ny stiftelse, kallad ”Ing-Marie Wieselgren – tillsammans för psykisk hälsa”, med bland andra tidigare partisekreteraren i S och Norrköpings förre kommunalråd Lars Stjernkvist som en i ledningen: ”Att föra hennes arbete vidare, är det bästa sättet att hedra henne”, understryker han.

Under onsdagen genomförs också en manifestation till Wieselgrens minne, hon som – sommar efter sommar – använde stora delar av sin semester till att arbeta som psykiatriker. Detta för att inte fastna i att bli en teoretiker långt borta från verksamheten och verkligheten.

I Frälsningsarméns kyrka, på Mellangatan i Visby innerstad, höll polisen på tisdagen presskonferens kring säkerhetsläget, i nära anslutning till själva invigningen. Fredrik Bratt på Säpo förklarade att några direkta hot mot årets arrangemang inte registrerats, trots yttre säkerhetshot mot riket, den skenande vågen av skjutningar i samhället och det faktum att många människor med allvarlig andlig och själslig ohälsa rör sig på gator och torg  runt om i landet.

Även om budskapet är att öppenhet fortsatt ska råda – och inte att nyinföra säkerhetskontroller och visitationer – finns en dimensionering i beredskap för nya allvarliga händelser i Visby. Båda dessa besked lämnades med andra ord i ett och samma andetag.

Säkerhet och trygghet vätter också, på ett självklart sätt, mot andligt och religiöst böne- och kyrkoliv.

Årets upplaga av Almedalen rymmer imponerande 2 103 seminarier, i princip samma antal som vid omstarten ifjol efter pandemin – då veckan nedkortades till fem dagar.

Siffrorna ska dock jämföras med runt 3 400 arrangemang som rekord valåret 2018, då utspridda på åtta dagar, en dag per riksdagsparti.

Minskar gör knappast den kristna närvaron. Snarare är det så att dess andel nu ökar – med otaliga seminarier på missionsbåten Elida V i Visby hamn, på Frälsningsarmén, i baptistkyrkan, i domkyrkan och dess församlingshem, katolska kyrkan och i tält.

Om vad då? Religionsfrihet, teologi, kristen människosyn och trons bidrag till den mänskliga samlevnaden, islams hädelseförbud, etiska frågor och det judiska folket – för att bara nämna några.

Powered by Labrador CMS