Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Artiklar om: visdom

Studie: Tro och vishet hör ihop

Forskning. Är troende människor visare än andra? Ja, kanske är det så. I alla fall om man hårdrar den... lördag 25/12 16:00

Gudsnärvarons villkor

”Herre, vem får vara i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg” (Ps 15:1). Psalmisten Davids bön... tisdag 27/4 00:00

Bön om skräddarens visdom

Det finns en risk att fatta för snabba beslut i frågor som får stora konsekvenser utan att först ha... tisdag 20/10 00:00

Låt oss ta detta tillfälle i akt och träna på att leva i en nära relation med Jesus.

I dessa tider är det väldigt mycket som oroar. Rykten om krig, sjukdomar och börskrascher gör att... tisdag 17/3 00:00
E-tidning