Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Artiklar om: samfund

På spaning efter morgondagens församling

Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kommer EFK:s hbtq-balansgång splittra samfundet?

Webb-tv. Att förena två bibelsyner i en och samma kontext är omöjligt. Det säger Sven Almkvist i det senaste... fredag 26/5 12:00

Samfundsledningar kan inte tvinga församlingar till lojalitet

Ordet ”samfund” härstammar från fornsvenskans samfunder, vilket betydde sammankomst eller... lördag 1/4 00:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Kristna samfund nämndes inte i regeringsförklaringen

Val 2022. Nye statsministern Ulf Kristerssons (M) regeringsförklaring handlade i mångt och mycket om Sveriges... tisdag 18/10 16:00

Regeringsförslag om demokrativillkor för samfund sågas

Demokrativillkor. Om förslaget till ny lag för statligt stöd blir verklighet riskerar den att kraftigt beskära det... onsdag 12/10 10:00

Beslutet kommer att förändra samfundsgeografin

Kristna samfund har sedan reformationen löpande förändrats, gått ihop och delats, i en ständig... onsdag 12/10 00:10

Gärna avskaffade bidrag – men först avdragsrätt

Världen idag har rapporterat att samfunden fortsatt vill söka statsbidrag även om staten inför... torsdag 11/8 00:00

Oklart vad som kommer gälla vid samtal om sexualitet

Samfundsstödet. Att som pastor säga vad man anser om ett visst beteende ska inte vara otillåtet, enligt det förslag... tisdag 9/8 08:20

Samfund som tillämpar biblisk hbtq-syn kan förlora bidrag

Lagförslag. Trossamfund vars församlingar försöker förmå unga personer att lämna en homosexuell livsstil eller... fredag 29/7 17:16

Viktigt att hedra missionärerna som kommit till Sverige

Under lång tid var det självklart att Europa fungerade som sändande part i världsmissionen.... onsdag 1/6 00:10

Ärkebiskop Antje Jackelén går i pension

Svenska kyrkan. Antje Jackelén valdes till ärkebiskop 2013 och påbörjade uppdraget året efter. Nu ska hon ”lägga... tisdag 7/12 13:00

Inget krav att viga samkönade i Equmeniakyrkan

Kyrkokonferens. Inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens hade en lång rad personer i en motion krävt att det ska bli... tisdag 28/9 11:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

Regeringen: Kyrkor ska granskas mer

Budget. Trossamfund som uttrycker missaktning för en grupp personer med anspelning på exempelvis sexuell... tisdag 14/9 07:00

Ett steg fram för ärkebiskop om vigselplikt

Det är förstås välkommet att ärkebiskop Antje Jackelén klargör att vigseltvång för präster inte går... torsdag 9/9 00:00

Om vigselplikten och biskoparnas roll

Majoriteten är på väg att tippa över i kyrkomötet i synen på att framtida präster i Svenska kyrkan... tisdag 31/8 00:00

Enigt SAM bakom Ulf Häggqvist

Tjänst. Styrelsen vid Svenska alliansmissionen (SAM) har beslutat att föreslå Ulf Häggqvist som ny... måndag 15/2 17:00

Kristenheten bad för Sverige – med stöd från Afrika

Coronapandemin. När kristna från en rad olika samfund i Sverige samlades till nationell bönedag i söndags med... tisdag 24/11 07:00

EFK ska utreda syn på samkönade relationer

Kyrka. Under Evangeliska frikyrkans kongress i lördags fattades beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för... måndag 21/9 17:00

Vad är nyttan med att samlas från hela landet på en plats?

På sommaren brukar jag tillsammans med tusentals andra mötas på någon eller flera av sommarens... torsdag 10/9 00:00

Även om priset är smärta väljer man att lyda den man ska avlägga räkenskap inför

Jag sitter och läser en undersökning som handlar om varför pingstpastorer slutar i förtid, och... torsdag 14/5 08:58

Evangeliska frikyrkan skjuter upp sin kongress

Coronapandemin. Evangeliska Frikyrkan (EFK) skulle hålla sin kongress i början av maj. Men på grund av... onsdag 25/3 06:00

Utan den närvaron skulle mycket av vårt samhälle falla samman.

Om jag ska skriva några rader om hur jag i början av januari vände stegen upp mot Clarion Sign i... torsdag 23/1 00:00
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier