Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Artiklar om: reformationen

Enda sättet att klara denna kamp är att vara grundad i Bibeln.

När den protestantiska reformationen ägde rum blev Bibeln åter den grundsten som den behöver vara... torsdag 3/12 00:00

Vilken roll har Luther i dag?

1 Luthers reformation fyller 500 år. Är detta bara ”torr”, förlegad historia eller spelar Luthers... tisdag 31/10 11:00

Konferenser firar Luther

Jubileum. Den som inte har möjlighet att besöka de historiska platserna kan ändå ta del av jubileumsåret på... tisdag 31/10 10:30

Drömmen om återförening under påven

Återförening?. Övergrepp mot katoliker under reformationen sitter djupt i den katolska själen, där visionen om en... tisdag 31/10 07:14

”Reformationen förvandlade samhällen”

Samhällsförändring. Synen på demokrati, marknadsekonomi och kvinnors ställning. Det är några av de saker som påverkade... tisdag 31/10 05:14

”En befriad människa – ställd inför Gud”

Gudsrelationen. En befrielse för människan. Det blev följden av reformationen och dess lära om rättfärdigheten som... tisdag 31/10 01:14

Budskapet ekar ända in i vår tid

Ledare. I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i... måndag 30/10 16:08
E-tidning