Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Artiklar om: Kristi kropp

I mötet med andra får du hjälp att se det större perspektivet

Det är mycket som står på spel i den tid vi lever och ledare måste av flera orsaker kunna fatta... torsdag 5/5 00:00

Gud manar oss att komma nära.

Vi lämnar ett år bakom oss och går in i ett nytt. Inom företagsvärlden har vi uttrycket att vi... onsdag 12/1 00:00

Tänk om bönerörelsen är Sveriges Iron Dome?

Vårens militära konflikt mellan Israel och Hamas har på nytt gett oss möjligheten att bevittna... lördag 5/6 00:10

Motståndet må vara verkligt, men Andens vind blåser!

När Lewi Pethrus, en förgrundsgestalt i svensk och internationell pingströrelse, lät sig intervjuas... torsdag 20/2 00:00
E-tidning