Tro och liv

Enhet förverkligad genom relationer – inte verksamhet

Lärjungeträningen fungerar som bäst i en nära relation. På Jesu tid levde rabbinerna i hushållsgemenskaper med sina lärjungar, ett mönster som också Jesus följde. Foto: LIghtstock
Församlingen är Kristi kropp där Kristus är huvudet och alla troende delaktiga som lemmar i samma kropp. Detta framställs inte som en metafor, utan som en realitet. Foto: Lightstock
Medvetenheten om att vi alla är lemmar i samma kropp måste på ett nytt och radikalt sätt få prägla hur vi förhåller oss till varandra. Foto: LIghtstock

Varför når vi inte fram till genombrotten där församlingar multipliceras? Församlingarnas smågrupper, där lärjungeträning kan fungera i praktiken, kanske behöver prioriteras upp? Enheten i Kristus blir nämligen förverkligad genom relationer där den ena lemmen inte säger till den andra: ”Jag behöver inte dig”.

Publicerad Uppdaterad

Kristen enhet är både ett faktum och samtidigt något som växer fram. Å ena sidan finns det bara en enda odelbar Kristi kropp, å andra sidan kan denna enhet enbart bli synliggjord genom gemenskapen mellan troende, främst på det lokala planet.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS