Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Artiklar om: Fredric Crona

”Guds folk sitter på nycklar till ett helat Sverige”

Webb-tv. Kristenheten i Sverige behöver omvända sig från högmod. Det säger böneledaren Fredric Crona i... söndag 15/1 16:00

Vägen till nådens tron är till ingen nytta om man inte vill gå på den

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp... tisdag 26/7 00:00

Gud vill att vi ska leva våra liv i hans närvaro

När vi läser i Bibeln kan vi notera att egennamn många gånger gavs stor betydelse och hade en... tisdag 3/5 00:00

Livet finns i Jesus – inte i våra rutiner

Vi lever i en tid där först pandemi och nu krig har skapat ett oerhört lidande av olika slag. Som... tisdag 22/3 00:00

Kraften att fördriva mörkret finns i Guds ord

I Apostlagärningarnas tredje och fjärde kapitel kan vi följa Petrus och Johannes väg till... tisdag 22/2 00:00

Tro är något mer än bara positivt tänkande

Det är allmänt känt bland de flesta att positivt tänkande når större resultat och framgångar än... tisdag 8/2 00:00

Striden avgörs på höjden

En biblisk händelse som på ett illustrativt sätt visar på bönens betydelse i församlingen finner vi... tisdag 25/1 00:00

”Sök mig och ni ska leva”

Profeten Amos förmedlar ordet från Herren till Israels hus: ”Sök mig och ni ska leva” (Am 5:4). Att... tisdag 11/1 00:00

Trohet gentemot Guds ord

”De satt i mörker och dödsskugga, fångna i nöd och i bojor av järn, för de hade trotsat Guds ord... tisdag 28/12 00:00

Gud vill resa upp moderfår

I Bibelns texter används ofta bilder för att förtydliga budskapet. Dessa bilder var helt självklara... tisdag 19/10 00:00
E-tidning