Bönekrönika

När oddsen är emot oss

Fredric Crona
Fredric Crona
Publicerad

Kung Josafat var kung i Juda cirka 900 före Kristus. Vid ett tillfälle drar flera fiendefolk upp mot honom för att inta landet; vi kan läsa om detta i 2 Krönikeboken kapitel 20. När han fick höra att en stor skara kom emot honom greps han av fruktan. 

Men detta att fiendeskaran var såpass stor att han insåg att hans folk var chanslösa, visade sig vara en välsignelse. Hade oddsen varit jämna kanske han hade försökt lösa situationen på egen hand? Nu var det i stället tydligt att alla mänskliga utvägar var uttömda. 

Josafat beslöt sig för att rådfråga Herren, och han utlyste en fasta över hela Juda. Och folket gensvarade. Juda samlades för att söka hjälp hos Herren. 

Det är vid sådana tillfällen som det blir extra tydligt om man faktiskt tror på bönens makt eller inte. Om man tror att det är Guds hand som frälser, eller om vi hellre skrider till verket utan att först rådfråga Herren och invänta hans svar. Är det Herren som sitter på lösningen, eller är det vi? 

När de hade samlats i Herrens hus bad Josafat till Herren. Han avslutade med: ”Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig” (v 12). 

Hade oddsen varit jämna kanske han hade försökt lösa situationen på egen hand?

Låt oss stryka under den sista meningen: Men våra ögon är vända till dig. När vi går ner på knä i bön, bildligt eller bokstavligt, och ber från ett uppriktigt hjärta i ödmjukhet så ska vi komma ihåg att mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön (Jak 5:16b). 

Gud, du är vårt enda hopp. Sverige har gått vilse från dig och nu har vi kommit till en återvändsgränd. Bara du, Gud, kan rädda oss från allt som hotar att ödelägga vårt land. Vi har trott att vi kan, men i dag inser vi att vår egen förmåga inget förslår mot de krafter som kommer emot oss. 

Vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända till dig. Tala, Herre! Räck ut din hand över Sverige, än en gång! Fyll oss med kunskap om din vilja!

När Juda folk ödmjukade sina hjärtan inför Herren kom Herrens Ande mitt i församlingen och Jahasiels lyhördhet för Herrens röst har för alltid placerat hans namn i Skriften. Han sade: ”Lyssna, alla ni … Så säger Herren till er: Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. Gå i morgon ner mot dem … Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning” (v 15–17a).

Gud har en lösning för varje situation, men vi behöver förstå allvaret i den tid vi nu står mitt i, så att vi var och en av hjärtat vänder oss till honom som är svaret och som har makt att vända utvecklingen. Kvarlevan av dem som vill vandra i trohet till Herren är de som nu behöver inta sin plats i bön och gå före.

En doktorsstuderande vid Princeton University frågade vid ett tillfälle Albert Einstein om det fanns något område kvar inom fysiken att utforska. Mot bakgrund av att Einstein var den som upptäckte atomkraften så framstår hans svar som än mer intressant. Einstein lär ha svarat: Find out about prayer (ungefär: Ta reda på det där med bön).

Powered by Labrador CMS