Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

USA markerade mot antisemitism på Karolinska sjukhuset

Ärendet med judiska läkare som misstänks ha blivit utsatta för antisemitism på Karolinska Universitetssjukhuset, lyfts nu till politisk nivå i USA. En av läkarna kallades nyligen till USA:s ambassad i Stockholm sedan företrädare för Simon Wiesenthal Center träffat Trumpadministrationens särskilda diplomatiska sändebud i antisemitiska frågor.

Nyheter · Publicerad 11:30, 27 maj 2019

När det diplomatiska sändebudet, Elan Carr, informerats om ärendet med den judiske läkaren på Karolinska, gav han den amerikanska ambassaden i Stockholm i uppdrag att boka in ett möte med den läkaren, rapporterar Dagens Nyheter.

– Det ska ses som en signal till Karolinska universitetssjukhuset och den svenska regeringen att det här ärendet inte kommer att försvinna i tysthet, säger rabbi Abraham Cooper vid Simon Wiesenthal Center till tidningen.

– Elan Carr blev chockad över att ett fall av antisemitism i Sverige inte löstes snabbt och han gav därför den amerikanska ambassaden i Stockholm i uppdrag att intervjua den judiske läkaren, vilket har skett.

Det var i höstas som Aftonbladet rapporterade om misstankarna att en judisk läkare och två av hans judiska kollegor trakasserats av en överläkare på kliniken i Solna under flera år.

Enligt den utsatte läkaren handlade trakasserierna om antisemitiska glåpord som ”här kommer judeghettot”, att han nekats att medverka vid en internationell konferens där han var speciellt inbjuden och att överläkaren gjort det omöjligt för honom att träffa patienter och att forska. Överläkaren har också lagt ut antisemitiska bilder på sociala medier, något som har bekräftats av bland andra Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Redan 2017 larmade den judiske läkaren sina chefer på kliniken om missförhållandena, men möttes av misstro. Diskrimineringsombudsmannen har två tillsynsärenden på gång mot sjukhuset, ett som gäller frågan om antisemitism och ett gällande fackets bristande agerande  i fallet.

Den judiske läkaren har under hela tiden arbetat kvar på sjukhuset.

– Det är klart att det inte har varit lätt. När skandalen blev offentlig byttes några chefer på kliniken ut men några av de nya cheferna är lojala med de gamla. Samtidigt är många kollegor upprörda över sjukhusledningens passivitet, säger han till DN.

– Många upplever att det fortfarande råder en tystnadskultur och maktmissbruk på vår arbetsplats. Att sjukhusledningen upprepar – som ett mantra – att det råder nolltolerans mot antisemitism samtidigt som man väljer att inte agera konsekvent utifrån etiska principer är oacceptabelt.

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...