Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

En intern rapport om ”allvarliga etiska övertramp” har fått flera givarländer att strypa utbetalningarna till UNRWA. Arkivbild. Foto: Khalil Hamra/AP/TT

UNRWA anklagas för korruption och nepotism

FN:s biståndsorganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, anklagas för korruption och maktmissbruk på högsta nivå. Schweiz och Nederländerna har nu fryst biståndet, medan Sverige inte har några planer för det.

Nyheter · Publicerad 13:10, 5 aug 2019

Diskriminering, försummelse och nepotism. Det är några av anklagelserna mot UNRWA, där fem tjänstemän – däribland generalkommissionär Pierre Krahenbuhl – står anklagade. Det framgår i en intern rapport som FN nu utreder, enligt bland annat Jerusalem Post och TT.

Nyheten har fått Schweiz och Nederländerna att stoppa sitt bistånd till UNRWA. Men Sverige, som är en av de största givarna, har i nuläget inga planer på att stoppa betalningarna, enligt TT, som har talat med Sida, som ansvarar för det humanitära stödet till FN-organet.

– Som alltid i sådana här lägen är det oerhört viktigt att det klarläggs vad som har hänt, och det pågår nu en utredning som leds av FN i New York. Vi har inte övervägt några omedelbara åtgärder här, säger Göran Holmqvist, chef för avdelningen för humanitärt bistånd till Asien och Mellanöstern, till TT.

– Årets utbetalning på 60 miljoner kronor gjordes i februari och vi har inte fler utbetalningar under året. Det som kommer fram i utredningen får vi väga in i nästa års beslut om stöd till UNRWA.

I den interna rapporten, som ska ha läckt ut till AFP och tidningen Al-Jazeera, framgår att fem tjänstemän står anklagade och ombeds avgå, varav två av dem avgick i juli, skriver Jerusalem Post.

Enligt Al-Jazeera anklagas berörda topptjänstemän för nepotism (svågerpolitik), och de påstås ha skapat en atmosfär av fruktan, mobbning och skrämsel inom organisationen.

Pierre Krahenbuhl, som påstås ha använt sin makt till att främja medarbetare och försummat sin roll för omfattande resor runt om i världen, uttalade sig i början av juli, då han förkastade hur rapporten målade upp organisationen och dess ledarskap.

– Om den nuvarande utredningen – när den väl är slutförd – skulle finna någonting som kräver korrigerande åtgärder eller andra ledningsåtgärder, kommer jag inte tveka att utföra dem, sade Pierre Krahenbuhl till Al-Jazeera.

UNRWA kämpar sedan tidigare med en finansiell kris då USA förra året meddelade att man inte längre vill fortsätta med sitt årliga bistånd på 360 miljoner dollar till organisationen, och det finns fler länder som ser med kritiska ögon på FN-organet.

Det är även sedan tidigare känt att biståndspengar går till att förse palestinska araber med våldsuppviglande antisemitiska skolböcker, och bland annat svenska riksdagsledamöter har ifrågasatt huruvida Sverige kan garantera att bidragspengar inte används som lön till terrorister och deras anhöriga.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar grundades för att hjälpa de araber som flydde konflikten som bröt ut 1948 i anslutning till staten Israels bildande.
UNRWA:s uppdrag var ursprungligen att genomföra en nödhjälpsinsats, men eftersom flyktingproblemet kvarstår har FN upprepade gånger förlängt organets mandat, som i nuläget löper ut sommaren 2020 men förväntas förlängas igen.

UNRWA tillhandahåller olika former av stödinsatser – däribland hälsovård, utbildning och livsmedelsbistånd – för omkring fem miljoner palestinska flyktingar i såväl Judeen och Samarien i Israel, som Libanon, Jordanien och Syrien.

Sverige var 2018 den femte största givaren efter EU, Tyskland, Saudiarabien och Storbritannien.

Källor: UNRWA, Svenska FN-förbundet

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra