Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Trump får EFK att tveka inför ordet ”evangelikal”

Evangeliska frikyrkan (EFK) har enligt dem själva ett identitetsproblem. För samtidigt som man känner sig hemma i begreppet evangelikal så ogillar man att ordet i en amerikansk kontext ibland har kommit att kopplas till nationalism. Nu diskuteras begreppet inom samfundet.

Nyheter · Publicerad 16:00, 20 jun 2019

Linalie Newman är en av EFK:s två missions­direktorer och hon betonar att EFK inte på något sätt rört sig bort från det som är den ursprungliga definitionen av att vara evangelikal. Den finns tydligt nedskriven i den så kal­lade Lausanne­deklarationen, där det står om såväl Bibelns auktoritet och uppdraget att sprida kristen tro som socialt ansvar.

– Vi står självklart fast vid innebörden med till exempel trohet till Bibeln och mission. Vi vill inte skicka någon signal varken inåt eller till andra kyrkor att vi tänkt om där. Men det som hänt, är att evangelikal alltmer förknippas med en rörelse framför allt i USA som står nära nationalism och protektionism och som vi inte alls känner igen oss i, säger hon.

I ett pressmeddelande där EFK beskriver sin brottningskamp med begreppet evangelikal, skriver man:  

”När Trump vill stänga gränser och är fientlig till invandrare, har EFK:s kyrkor öppnat sina dörrar, ordnat språkcaféer och medlemmar har öppnat sina hem för människor på flykt.”

EFK hänvisar också till att vissa amerikanska evangelikaler förnekar klimatförändringar, något EFK inte heller känner igen sig i. Evangelikalism har allt oftare kommit att förknippas med ”superkonservativa kristna som gillar Trump”, skriver man i ett pressmeddelande utan att ytterligare förtydliga vilka dessa kristna är.

Under den pågående Torp­konfe­rensen hålls seminarier om både vad det innebär att vara ”evangelikal” och också att vara ”karismatisk”, ett annat ord som man har uppe för samtal.

Tanken är att detta ska ligga till grund för beslut på EFK:s kongress 2020 om man ska ersätta ordet evangelikal eller om det blir kvar.

– Vi har den senaste tiden gått igenom de fyra begrepp som vi använder i vårt dokument ”Tro och självförståelse” för att definiera vilka vi är. Förutom evangelikal och karismatisk är det också baptistisk och missionsinriktad, säger Linalie Newman.

Från Svenska evangeliska alliansen uttrycker man på sociala medier en förståelse för att en viss politisk agenda som kan förknippas med amerikansk evangelikalism kan upplevas som främmande. Samtidigt finns en poäng i att slå vakt om begreppen, menar man.

– För oss i Sea är det ju i första hand en teologisk positionering, med den primära förankringen i Lausannedeklarationens ord, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger på Twitter.

Lausannedeklarationen

Lausanne-
deklarationen kan ses som en evangelikal kristen trosbekännelse, där fokus inte minst ligger på att sprida budskapet om Jesus genom mission och evangelisation. Den antogs vid en internationell kongress i Lausanne, Schweiz, 1974. Evangelisten Billy Graham var initiativtagare och vid mötet deltog över 2 000 kristna från mer än 150 nationer.

Lausanne-
deklarationen används i dag av både samfund och organisationer som ett riktningsgivande dokument för att definiera var man hör hemma teologiskt och vad som är de viktigaste uppgifterna.

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...