Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Svensk aktör vill hjälpa 500 ukrainska judar till Israel

Krigsutbrottet i Ukraina innebär en hotfull situation även för judarna i landet.

– Vårt mål är att hjälpa 500 judar hem till Israel, säger pastor Tommy Lilja och framhåller vikten av en snabb evakuering.

Nyheter · Publicerad 08:00, 27 feb 2022

Tommy Lilja berättar att närmare 200 000 judar är bosatta i Ukraina, ett land med en historia av stark antisemitism. Just nu avgår inga flyg från landet.

– Ukrainska judar samlas i uppsamlingsläger i västra Ukraina, för att i bästa fall bussas till grannländerna och flygas därifrån hem till Israel, säger han till Världen idag.

Nu har det öppnats en så kallad ”hotline”, öppen dygnet runt, dit judar i Ukraina kan ringa för att få hjälp. Tommy Liljas organisation PTL Ministries har sedan 2014, i samarbete med Jewish Agency, arbetat med att hjälpa ukrainska judar till Israel.

– Vi betalar inte hela kostnaden, vi går in med 1 000 kronor per hemvändande jude. Alla insamlade medel går oavkortat till detta ändamål, säger Tommy Lilja och nämner personliga erfarenheter av att välsignelser följer av att man välsignar judiska folket.

Som exempel närmner han PTL Ministries, ett missionsarbete som i dag når fram till stora skaror människor på fyra kontinenter.

– Allt vårt arbete började med att vi välsignade Israel. Gud talade om att vi skulle hjälpa judar hem till Israel, 1996 startade vi operation Great Exodus. Det här är starkt, säger han.

Det finns ett profetiskt perspektiv i att hjälpa judar hem till Israel, betonar Tommy Lilja och hänvisar till bibelboken Hesekiel kapitel 39, verserna 27-28: ”När jag har fört dem hem från folken och samlat dem från deras fienders land, visar jag min helighet genom dem inför många folk. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud, den som både förde bort dem i fångenskap bland folken och samlade dem tillbaka igen till deras eget land, utan att lämna någon enda av dem kvar där.”

– Därför tror jag, att innan allt är sagt och gjort, kommer varje jude i världen att ha fått erbjudande att återvända och just nu kommer de från Ukraina, säger Tommy Lilja.

Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod meddelar på sin Facebooksida att man under ett dygn samlat in cirka 200 000 kronor till hjälp för judar i Ukraina.

Därför tror jag, att innan allt är sagt och gjort, kommer varje jude i världen att ha fått erbjudande att återvända och just nu kommer de från Ukraina.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00