Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Studie bekräftar vaccinbiverkningar hos unga män

En stor nordisk studie bekräftar ökad förekomst av hjärtmuskelinflammation hos främst unga män som vaccinerats med Pfizer-Biontechs vaccin mot covid-19 – och ännu högre för dem som fått Modernas vaccin.

Trots detta anser Läkemedelsverket fortfarande att fördelarna med vaccinet överväger riskerna för unga män.

Nyheter · Publicerad 12:00, 10 maj 2022

Världen idag har tidigare skrivit om den misstänkt ökade risken för hjärtmuskelinflammation hos unga män efter vaccinering mot covid-19.

Nu bekräftas de misstänkta biverkningarna i en stor nordisk studie, som dessutom visar att risken för hjärtmuskelinflammation (myokardit) är högre efter två doser än efter en dos.

Detta gäller både Modernas vaccin (Spikevax) och Pfizer-Biontechs vaccin (Comirnaty), även om risken är högst med Modernas vaccin, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

– Jämfört med ovaccinerade män i åldrarna 16–24 år förekom det mellan fyra och sju extra fall av myokardit per 100 000 vaccinerade inom 28 dagar efter en andra dos av Comirnaty. Efter en andra dos av Spikevax var samma siffra mellan nio och 28 extra fall, säger Rickard Ljung, professor och läkare på verket och ansvarig för studien.

De extra fallen bland män 16–24 år betyder att det är fem gånger vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter Pfizers vaccin och cirka 15 gånger vanligare efter Modernas vaccin jämfört med ovaccinerade.

Majoriteten av myokarditfallen inträffade inom de första sju–tio dagarna efter vaccination. Under studieperioden inträffade inga dödsfall bland de personer under 40 år som drabbades av myokardit.

Det finns även en förhöjd risk för kvinnor som vaccinerats med mRNA-vaccin att drabbas av hjärtmuskelinflammation, men risken är mycket lägre än för män.

Även risken för hjärtsäcksinflammation (perikardit) ökade efter vaccination.

Det var preliminära resultat från studien som låg till grund för Folkhälsomyndighetens beslut att pausa Modernas vaccin för personer under 30 år hösten 2021.

Studien gjordes tillsammans med flera nordiska myndigheter och drygt 23 miljoner personer har ingått. Under arbetets gång har forskarna löpande informerat den europeiska läkemedelsmyndigheten och den europeiska folkhälsomyndigheten om preliminära resultat.

Ett kontinuerligt analysarbete pågår för att närmare studera dessa risker och samband, samt prognos för dem som drabbats. Kunskapsläget kan därmed komma att förändras, skriver Läkemedelsverket och fortsätter:

”Förekomst av myokardit och perikardit efter vaccination är mycket sällsynt, och fördelarna med dessa vacciner att minska risken för svår covid‍-‍19 sjukdom och död uppväger riskerna för biverkningar.”

Världen idag har kontaktat Läkemedelsverket angående denna bedömning, med tanke på att symptomen för covid-19 överlag är milda för närvarande, särskilt bland unga, och att antalet intensivvårdade fall har minskat.

Hur motiverar ni er bedömning att fördelarna med vaccinet uppväger riskerna för den här gruppen av unga män?

– Risken för hjärtmuskelinflammation är fortsatt liten, även om den är klart förhöjd bland framför allt unga män, vilket är främsta skälet att produkterna fortfarande är godkända för användning, svarar vaccinsamordnaren Charlotta Bergquist i ett mejl.

– I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som ger rekommendationer för användning av covid-vaccinerna, och det finns sedan några månader tillbaka en rekommendation att inte ge Spikevax till personer under 30 år. Eftersom det epidemiologiska läget förändras över tid och skiljer sig åt mellan olika länder kan nyttan anses överväga riskerna i lägen där smittrisken är hög, fortsätter hon.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00