Salig är var och en som vördar Herren och vandrar på hans vägar. Du får njuta frukten av dina händers verk. Salig är du, det går dig väl!
Psaltaren 128:1–2

Världen idag

Stopp för många kyrkor med ny lag i Bulgarien

Stopp för hemgrupper och gatuevangelisation. Stängda kyrkor och synagogor. Det är framtiden i Bulgarien, där parlamentet just nu är i färd med att anta en ny lag om religion. – Eftersom politikerna säger att det här görs för att förhindra terrorism så har debatten uteblivit helt, säger Ivan Hazarbassanov, som leder en grupp evangelikala kyrkor i landet.

Nyheter · Publicerad 09:58, 13 nov 2018

Nästa vecka går remisstiden ut för det lagförslag som enligt snart sagt alla religiösa ledare i Bulgarien är på väg att slå ut religionsfriheten i landet helt.

– Framför allt förbjuds all religiös verksamhet som inte sker i lokaler som staten godkänt för religiösa ändamål, säger Ivan Hazarbassanov, som är ordförande för Christian Faith Churches in Bulgaria till Världen idag.

– Det betyder inte bara att vi kan glömma gatuevangelisation och att bjuda in vänner till bönemöten i våra hem. Det betyder även att alla protestantiska och evangelikala församlingar utan egna kyrkobyggnader inte ens kommer att få fira söndagsgudstjänst.

Syftet med lagförslaget, som togs fram före sommaren, sägs vara att förebygga radikalisering och att ge vissa muslimska länder minskat inflytande över moskéer.

– Vi måste se verkligheten i vitögat. Vi lever i tider då tro förvandlas till en fanatism som dödar människor, sade tidigare i år Vassil Antonov, vice ordförande i parlamentsutskottet för religiösa frågor, till bulgariska media, enligt katolska Domradio.

Men att resultatet är en orimlig statlig kontroll menar alla religiösa samfund i landet – alltifrån små evangelikala och judiska grupper till den dominerande bulgariska ortodoxa kyrkan och landets muslimer.

Enligt Ivan Hazarbassanov är det retoriken som har gjort att lagen, som gick igenom i en första läsning i oktober, inte skapat någon debatt att tala om i Bulgarien.

– Nu kan regeringen ställa sig upp i Bryssel och säga att den gör något mot terrorism. Men terror stoppar man inte genom att strypa religionsfriheten och skapa ett slags religiös diktatur, säger han.

Lagen förbjuder alla som saknar en teologisk utbildning som godkänts av den bulgariska staten att predika eller hålla i gudstjänster. Därför kommer inte ens alla samfund som har godkända byggnader att kunna fungera som tidigare.

– Om lagen antas, vilket allt tyder på, kommer till exempel de cirka 20 katolska kyrkorna i landet att tvingas att stänga. Deras präster är ju framför allt utbildade i andra länder, säger Ivan Hazarbassanov.

– I praktiken blir det bara den bulgariska ortodoxa kyrkan och muslimerna som kommer att kunna fortsätta mer eller mindre som tidigare, eftersom de är de enda som får ha egna teologiska utbildningar.

Ändå har både muslimer och ortodoxa tagit strid mot lagförslaget, som enligt Ivan Hazarbassanov tagits fram av partier på den yttersta högern och den yttersta vänstern.

Utländska präster och pastorer kommer enligt förslaget bara att kunna predika eller hålla i gudstjänster tillsammans med en religiös ledare som utbildats i Bulgarien, och efter särskilt tillstånd.

Det blir också förbjudet att ta emot gåvor från utlandet för andra syften än byggprojekt och social välgörenhet. Vare sig kulturella verksamheter, utbildningsmaterial, ungdomsarbete eller löner kommer att kunna finansieras med utländska medel.

Ivan Hazarbassanov berättar att kyrkor över hela Bulgarien kommer att demonstrera mot lagförslaget denna söndag (11 november, red. anm.), och att en bönevandring planeras i huvudstaden Sofia.

Han är tacksam för att Världsevangeliska alliansen och Europeiska evangeliska alliansen har vädjat till omvärlden att stoppa lagförslaget, men menar att fler röster måste höjas.

– Bulgarien är en del av EU, och talar gärna och mycket om rörlighet för tjänster och pengar. Och här skapar man en lag som går mot allt vad demokrati och pluralism heter.

Framför allt förbjuds all religiös verksamhet som inte sker i lokaler som staten godkänt för religiösa ändamål.

Lagförslaget

Endast bulgariska medborgare får fira gudstjänst, och bara om de har en av staten godkänd teologisk utbildning.

Bara ortodoxa och muslimer får utbilda religiösa ledare och driva skolor.

Utländska medborgare får bara predika om de gör det tillsammans med en bulgarisk godkänd religiös ledare.

Medel från utlandet tillåts bara för byggen och välgörenhet, och kräver statligt godkännande.

Ingen religiös verksamhet får ske utanför byggnader som har tillstånd just för det.

Församlingar med färre än 300 medlemmar kan inte registreras som religiösa enheter

Lagförslaget godkändes vid en första läsning i parlamentet 4 oktober och är på ny remiss till 16 november. Kort därefter väntas en slutlig omröstning i parlamentet.

Källa: Evangelical Focus

Det är dags att vi omvänder oss i frågan om samboskap

Ledare Som protestanter berömmer vi oss av det reformatoriska arvet. ”Reformation” kommer av latinets... onsdag 20/10 00:10

Mördade ledamoten stod för brittisk kristen aktivism

Nyhetskommentar Den konservative brittiske parlamentsledamoten sir David Amess, 69 år, som nyligen mördades av en... onsdag 20/10 00:00

Kravet: En miljon dollar för varje kidnappad missionär

Haiti. Kidnapparna begär lösesummor för de missionärer som försvann i Haiti i helgen, rapporterarThe Wall... onsdag 20/10 17:00

Olyckan påminde mig om hur skört livet är.

Ungkrönika För några veckor sedan satt jag, min fru Ella och vår dotter Melinda, 1,5 år, i bilen på väg till... onsdag 20/10 00:10

Arbete kan faktiskt vara en form av tillbedjan!

Arbetslivskrönika Jag är inte kunnig i Bibelns grundspråk. Min äldste son, John-Christian, som är teologie doktor, är... onsdag 20/10 00:00

Senaste nytt

    Bör Israel förse Jordanien med vatten?

    Israelkrönika Förra veckan ingick Israel ett avtal med Jordanien, där Israel förpliktar sig att leverera dubbelt...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier