Nyheter

Starka relationer viktigaste faktorn för att vara lycklig

Det är starka relationer som skapar lycka, enligt forskning.
Det är starka relationer som skapar lycka, enligt forskning.

Den viktigaste nyckeln till lycka tycks vara starka relationer. Det är åtminstone den slutsats som dras av två amerikanska författare, utifrån världens förmodat största vetenskapliga studie med syftet att ta reda på just vad som gör människor lyckliga.

Publicerad Uppdaterad

Författarnas tips för att bygga relationer

• Börja ringa en gammal vän en gång i veckan eller en gång i månaden.

• Odla en ny vänskap med en arbetskollega utifrån ett gemensamt intresse.

• Försätt dig själv i situationer där du kan knyta nya kontakter.

• Lär dig att både ge och ta emot hjälp från andra människor.

• När du umgås med någon, lyssna då och ge ögonkontakt utan att bry dig om att förstå personen perfekt eller försöka lösa personens problem.

Studien, som ännu pågår, är en riktig långkörare – den inleddes nämligen redan för 85 år sedan, år 1938, genom att börja följa en drygt 700 personer stor skara amerikaner, och har senare utökats till att i dag omfatta över 2000, uppger affärstidningen Fortune.

Medan studien fortsätter, konstaterar Fortune att den nu är aktuell genom att psykiatriprofessorn Robert Waldinger och medförfattaren Marc Schulz skrivit en ny bok, med titeln The Good Life (engelska för ”Det goda livet”), som handlar om vad studien visar hittills.

En slutsats är enligt författarna oomtvistlig, nämligen att starka relationer är den faktor som bäst förutsäger människors lycka genom livet.

När lyckostudiens deltagare fick svara på hur de övervunnit motgångar var deras sociala kontakter genomgående det viktigaste, och när de fick svara på vad de ångrade i sina liv handlade det framför allt om att de inte hade spenderat mer tid med familj och vänner och att de hade brytt sig för mycket om framgång och pengar.

– Det handlar inte om att bedrifter inte är viktiga eller tillfredsställande, för det är de. Men när vi offrar våra [relationer], det är då vi kommer att ångra det och leva ett liv som inte är lika bra som vi kunde ha levt det, säger Waldinger.

Författarna påpekar också att det aldrig är för sent att förbättra sina relationer, oavsett om det handlar om en ny vänskap eller att återta kontakten med någon i ens förflutna.

Våra sociala liv behöver dock träning menar de, där vad de kallar för ”social kondition” handlar om förmågan att utvärdera sina relationer och arbeta på dem över tid.

– Vi växer. Vi förändras. Våra liv förändras. Men en del av det är att vi kan vara avsiktliga och säga ”den här personen vill jag behålla i mitt liv”, konstaterar Waldinger.

För den som vill förbättra sin ”sociala kondition”, rekommenderar författarna framför allt att man helt enkelt bokar in tid varje vecka för att bygga sina relationer, precis som man bokar in pass på gymmet eller möten på jobbet.

Waldinger och Schulz har inte bara författat boken tillsammans utan är också vänner, och har själva som stående punkt på sina veckoscheman att prata med varandra varje fredag vid klockan 12.

– Telefonsamtalet är automatiskt och vi måste faktiskt ställa in det om det finns något skäl för det. Det är en jättestor del i hur vi har lyckats fortsätta stå nära varandra, säger Waldinger.

Även en ny svensk doktorsavhandling, som gjorts av Owasim Akram vid Örebro universitet, pekar på vikten av relationer. Enligt universitets artikel är det i det här fallet extremt fattiga äldre människor i Bangladesh som varit föremål för undersökningen, där det visade sig att relationer är avgörande för deras välbefinnande.

– Fattigdomsbekämpning behöver omfatta fler dimensioner än enbart den ekonomiska. En del är att återupprätta människors egenmakt och självbestämmande. För äldre personer är det starkt kopplat till att minska den relationella sårbarheten, säger Akram.

Powered by Labrador CMS