Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Slutna grupper vill liberalisera pingsts syn på hbtq

Inom slutna Facebookgrupper diskuteras hur man kan åstadkomma liberalisering av frikyrkors syn på hbtq. Världen idag har fått ta del av material som visar att bland andra flera pastorer är öppna med sin ambition om att påverka pingströrelsen i bejakande riktning vad gäller hbtq-livsstil.

”Aktiv opposition inifrån” är enda sättet att förändra pingströrelsens bibelsyn i denna fråga, anser en medlem i en sluten Facebookgrupp.

Nyheter · Publicerad 07:00, 21 jun 2022

Pingströrelsens tydliga hållning är att äktenskapet är mellan en kvinna och en man – ett faktum som flera personer med olika kopplingar till samfundet nu försöker ändra på.

Världen idag har via källa fått ta del av information om att flera pastorer, såväl nuvarande som tidigare, samt andra personer med olika anknytning till kristna samfund samtalar i slutna Facebookgrupper. Det uppenbara målet är att överge Bibelns syn i hbtq-frågan, en syn som också präglat den kristna kyrkan i 2 000 år.

En pastor i den slutna Facebook-gruppen ”HBTQ+inom pingströrelsen” menar att Bibeln har omtolkats vid flera tillfällen under historien, men befarar ett ”ramaskri” om dennes hbtq-liberala åsikter blev kända inom den pingstförsamling där denne tjänstgör. En annan pingstpastor uttrycker i ett inlägg sin förhoppning om att hitta ledare inom pingströrelsen som är redo att ta kampen för hbtq-liberalisering.

En person menar att enda sättet att förändra pingströrelsen till att bli hbtq-liberal är genom ”aktiv opposition inifrån”.

Det berättas även om samtal med samt mejl till pingstföreståndaren Daniel Alm i syfte att påverka pingströrelsen till en mer hbtq-liberal hållning. I gruppen uppmanas medlemmarna att göra sin röst hörd i frågan och att tillsammans sätta press på ledningen.

Några personer uttrycker sin glädje över att pingstpastor Josef Barkenbom, efter den omtalade Instagram­videon, har arbetsbefriats av sin arbetsgivare Solna Pingst.

”Skönt”, skriver en av Barkenboms pastorskollegor inom pingströrelsen om behandlingen av Barkenbom. En annan person uppmanar gruppen till bön om att Barkenbom ska bli en hängiven anhängare och talesman för hbtq.

Flera personer påminner om betydelsen av att hålla samtalet om hbtq i konstruktiv och kreativ ton. Men det finns även exempel på ett annat och skarpare tonläge. ”Omdömeslöst pucko”, skriver en person om Josef Barkenbom. ”Vidrigt”, anser en annan person om Barkenboms Instagramvideo som var ett försök att med satir försvara rätten att predika omvändelse.

En känd kristen profil berättar i den slutna gruppen om att förekommer regelbundna träffar i syfte att reflektera över bibeltexter. En deltagande person, som uppges vara förälder till barn som kommit ut som hbtq, uppges till en början ha varit tydlig med att denne inte tänkt bli ”liberalteolog” eller ”anpassa sig till tidsandan”, men ska med tiden ha börjat se på frågan ”ur andra perspektiv”.

Nyligen gav personen uttryck för en ”närmast bejakande position”, skriver profilen.

I gruppen finns en tydlig anda att omkullkasta den bibliska syn på homosexualitet som präglat den kristna kyrkan genom hela dess historia. De tycks vara förhoppningsfulla om att de ska lyckas med detta.

En pastor, som tidigare arbetat i flera pingstförsamlingar, betonar exempelvis sin övertygelse om att det finns ”potential och kraft” hos människor inom frikyrkovärlden som ”inte längre accepterar förtryckande attityder”.

Även inom Evangeliska Frikyrkan finns en sluten Facebook-grupp som aktivt driver frågan om att bejaka homosexualitet i samfundet. I EFK finns, till skillnad från i pingströrelsen, ett antal personer, och även församlingar, som tagit stora steg mot ett bejakande av homosexuell livsstil.

Samtidigt pågår en officiell process om rörelsens syn på samkönade relationer. I maj berättade Världen idag att flera pastorer är djupt bekymrade över att man, enligt en EFK-pastor, diskuterar ”nya ordningar i stället för att ställa sig frågan om vad Guds ord säger”.

”Jag ställer mig upp i den här frågan för att jag älskar människor. Församlingens uppgift är att omfamna och vägleda”, sade en annan av de EFK-pastorer Världen idag talade med.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier