Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Foto: Pixabay

SKR uppmanar till bön mot coronapandemin

Sveriges kristna råd (SKR) uppmanar svenskarna att be för situationen i både Sverige och världen utifrån virusepidemins inverkan på individer och samhälle. – Vi tror på bönens kraft, säger generalsekreteraren Karin Wiborn.

Nyheter · Publicerad 07:00, 18 mar 2020

Mer specifikt uppmanar Karin Wiborn svenskarna till att be om kraft och vishet till dem som leder Sverige. Hon pekar också på att bön hjälper oss att hålla samman som medmänniskor och visar på det hopp som den kristna tron ger i svåra situationer.

Sveriges kristna råd, som har 26 församlingsorganisationer som medlemmar och ytterligare tre som är observatörer, har också formulerat en specifik bön som svenskarna kan använda sig av under mars månad.

I bönen står det bland annat:

”I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.”

Bönen inkluderar även sjukvårdspersonal.

”Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet”, står det i bönen.

Även den som är sjuk innesluts i SKR:s bön.

”Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.”

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00